Drukāt

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra izveide Carnikavas novadā

Piladzis 800Projekta īstenošanas laiks: no 2010.gada 19.jūnija līdz 2010.gada 23.novembrim.
Projekta finansējums: 141 181 LVL, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 90 801 LVL, valsts budžeta dotācija 1575 LVL, bet Carnikavas novada pašvaldības ieguldījums – 50 093,30 LVL.

Projekta mērķis: izveidot alternatīvās aprūpes pakalpojumu centru, kas nodrošinātu Carnikavas novada bērniem, pensionāriem, invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem iespēju attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī nodrošināt iepriekš minēto personu likumiskajiem pārstāvjiem iespēju izmantot vienlīdzīgas nodarbinātības tiesības.

Centrs ir izveidots uz esošā dienas centra bāzes, paplašinot un renovējot telpas Stacijas ielā 5, Carnikavā, kā arī pielāgojot minētās telpas cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām. Vienlaikus paredzēts iegādāties nepieciešamo aprīkojumu, lai nodrošinātu:
1) bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas,
2) pensionāru, invalīdu un personu ar funkcionāliem traucējumiem brīvā laika pavadīšanas iespējas, izglītības iespējas, sociālo prasmju attīstības iespējas,
3) krīzes centra (īslaicīga uzturēšanas ārkārtas gadījumos – ugunsgrēki, plūdi vai citas dabas vai tehniskās katastrofas) darbību,
4) bērnu īslaicīgās pieskatīšanas telpas darbību,
5) kvalitatīvu un pilnvērtīgu mājas aprūpi.

ERAF visilogo

Saistītie raksti:
Carnikavas novadā atklās alternatīvās aprūpes centru
Carnikavas novadā atklāts Alternatīvās aprūpes centrs „Pīlādzis"

Fotogalerija
Alternatīvā aprūpes centra "Pīlādzis" atklāšana

Share on Facebook Tweet