Drukāt

Apgaismojuma uzlabošana tautas namā "Ozolaine" jaunu pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai

Apgaismojums 800Projekta īstenošanas laiks: 18.12.2012. - 01.07.2013.
Projekta finansējums: Kopējās projekta izmaksas 20 008,32 LVL. Projekta attiecināmās izmaksas 8981 LVL, no kurām 90% jeb 8082,90 LVL finansē ES Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada pašvaldība.

Projekta mērķis: sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem un dzīves kvalitātes veicināšana, sekmējot iespēju aktīvi pavadīt brīvo laiku, izmantojot tautas nama "Ozolaine" piedāvātās iespējas.
Projekta ietvaros paredzēts uzlabot apgaismojumu Jūras ielā 1A, Carnikavā esošajā tautas namā. Projekta mērķauditorija ir novada pašdarbības kolektīvu dalībnieki, kā arī tautas nama pasākumu apmeklētāji un novada viesi. Šāda projekta īstenošana sekmēs Carnikavas novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajās aktivitātēs, attīstot kultūras dzīvi un pakalpojumus novadā.
 
ES ELFLA LAD
 
Saistītie raksti:
 
Share on Facebook Tweet