Drukāt

Mūzikas un mākslas izglītībai nepieciešamā aprīkojuma uzlabošana

muzikas instrumenti bilde 800Projekta īstenošanas laiks: 14.08.2012. – 31.12.2013.
Projekta finansējums: 9240,59 LVL, no kuriem Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums ir 90% jeb 8 316,53 LVL.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada dome

Projekta mērķis: 
sekmēt pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem. Projakta ietvaros ir paredzēts iegādāties mūzikas inventāru mūzikas un mākslas izglītības pakalpojumu sniegšanai.

Projekta mērķauditorija ir Carnikavas novada jaunieši un bērni, kuri apgūst mākslas un mūzikas zināšanas, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš"un Carnikavas pamatskolas audzēkņi. Šāda projekta īstenošana veicinās pakalpojuma radīšanu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem, kā arī paaugstinās vietējo iedzīvotāju radošumu un prasmju līmeni.

ELFLA   ES lidzfinanse

Saistītie raksti:
Jauni mūzikas instrumenti skolēniem

Fotogalerija:
Pašvaldība bērniem nodod jaunus mūzikas instrumentus

Video:
Jauni mūzikas instrumenti skolēniem

 

Share on Facebook Tweet