Drukāt

Paziņojums par publisko apspriešanu būvniecības iecerei „Karlsona parks” Garciemā

.

Karlsona parks 80015. decembrī Carnikavas novada pašvaldība uzsāks publisko apspriešanu būvniecības iecerēm "Karlsona parka sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija" un "Karlsona parka saimnieciskā zona".
Īstenojot šīs ieceres, mūsu novads iegūs vēl vienu labiekārtotu teritoriju – tematisku ģimenes parku "Karlsona parks", kurā sev piemērotas nodarbes varēs atrast gan lielie, gan mazie.
 
Parks nosacīti ir sadalīts trīs zonās, sākot ar mierīgās atpūtas zonu, kas atrodas tuvāk privātmājām, aktīvās atpūtas zonu ar bērnu rotaļu laukumu, vingrošanas laukumu jauniešiem un senioriem, kā arī diviem daudzfunkcionāliem sporta laukumiem. Parka teritorija noslēgsies ar saimniecisko zonu pie sūkņu stacijas.
 
Lai piekļūtu parkam no autoceļa P1, ir plānots pārbūvēt Torņu/Aizvēju ielas līdz Dangu mežam, izveidojot brauktuvi ar apvienoto gājēju/velobraucēju celiņu. Garciemieši, kas dzīvo Eimuru kanāla otrā pusē, parkā varēs nokļūt pa jauno gājēju laipu pie sūkņu stacijas. Savukārt, lai no parka nonāktu pludmalē, tiks izbūvētas divas pastaigu takas ar laipām. Minēto objektu plānots izbūvēt vairākās kārtās.
 
Pamatojoties uz Carnikavas novada Būvvaldes 17.11.2015. sēdes lēmumu Nr. B/Pr/33, būvniecības ieceres "Karlsona parka sporta, atpūtas un stāvlaukuma zona, Aizvēju ielas rekonstrukcija" un "Karlsona parka saimnieciskā zona" (īpašumos: "Dangu mežs", Aizvēju iela, Torņa iela, Langas upe, "Rīgas mežu dabas parks", "Sūkņu stacija Eimuri") Carnikavas novadā tiek nodotas publiskai apspriešanai.  
 
Būvniecības ieceres paredz: Torņa ielas pārbūvi ar apvienoto gājēju/velobraucēju celiņu posmā no autoceļa P1 līdz Aizvēju ielai (platums 7,5 m). Aizvēju ielas pārbūvi ar apvienoto gājēju/velobraucēju celiņu līdz Dangu mežam (platums 5,8 m). Tematiska ģimenes sporta un atpūtas parka "Karlsona parks" jaunbūvi. Divu pastaigu taku no "Karlsona parka" līdz pludmalei jaunbūvi, saimniecības zonas ar moduļtipa ēkām parka attīstībai jaunbūvi, kā arī gājēju laipas pāri Eimuru kanālam un auto stāvlaukuma jaunbūvi (41 stāvvietai).
 
Būvniecības ierosinātājs: Carnikavas novada dome, reģ. Nr. 90000028989, adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, atbildīgās personas tālr. 20232807.
 
Būvprojekta izstrādātājs: SIA "BM – projekts", reģ. Nr. 40103196966, adrese: Viršu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, tālr. 26828781.
 
Publiskā apspriešana notiks no 15.12.2015 – 15.01.2016.
 
Informatīvie materiāli būs apskatāmi un atsauksmes iesniedzamas Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas iela 5, Carnikava) no 15.12.2015 līdz 15.01.2016. Darba laiks: pirmdien un ceturtdien no 8.00 – 17.30, otrdien un trešdien no 8.00 – 16.30, piektdien no 8.00 – 14.30.
 
Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 06.01.2016. plkst. 17.00 alternatīvās aprūpes centrā "Pīlādzis" (Stacijas iela 5, Carnikava).
 
Carnikavas novada Attīstības un plānošanas nodaļa
Share on Facebook Tweet