Drukāt

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam par atpūtas un sporta parka „Zibeņi” ierīkošanu

.

Zibeni 600Carnikavas novada dome informē par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumam par paredzēto darbību – sporta un atpūtas parka "Zibeņi" izveidošanu īpašuma "Valsts mežs 8052" (kadastra apzīmējuma Nr.8052 005 1449) teritorijā.

Paredzētās darbības ierosinātājs ir Carnikavas novada dome (Reģ.Nr. 90000028989), Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163, tālr.: 67993428. Ziņojums sagatavots saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 20.02.2015. programmas ietekme uz vidi novērtējuma atpūtas un sporta parka ierīkošanai Carnikavas novadā, Carnikavā, nekustamajā īpašumā "Valsts mežs 8052".

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātājs ir SIA "Ķemers Business and Law Company", ziņojums iesniegts paredzētās darbības pieteicējam 31.07.2015.

Sabiedriskās apspriešanas laiks posms noteikts no 08.09.2015. līdz 12.10.2015.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un ekspertu atzinumiem var iepazīties šeit:

2) SIA "Ķemers Business and Law Company" mājas lapā www.kblc.lv.

3) Carnikavas novada domē, darba dienās no plkst. 8 līdz plkst. 16.30, Klientu apkalpošanas centrā. Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus iespējams iesniegt Carnikavas novada domē augšminētajā adresē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr.: 67321173, e-pasts: līdz 12.10.2015.
 
Ir pieemaja komentāru, atsauksmju un priekšlikumu veidlapa: WORD  PDF

sabiedriskās apspriedes sapulce notiks 17.09.2015. plkst. 18.00 Carnikavas novada domē (Stacijas ielā 5, Carnikavā), alternatīvas aprūpes centra "Pīlādzis" telpās, kur būs iespējams uzdot jautājumus paredzētās darbības ierosinātāja un novērtējuma ziņojuma izstrādātāja pārstāvjiem, kā arī ekspertiem, kas snieguši atzinumus par paredzētās darbības iespējamām ietekmēm uz vidi.

Informācijai: ziņojuma izstrādātāja projekta vadītājs Jānis Kauliņš 26820622, e-pasts:  un ierosinātāja pārstāvis Zintis Varts 20237346, e-pasts: .
 
Share on Facebook Tweet