Drukāt

Rīcība plūdu draudu un plūdu gadījumā

Pludi bilde 800Pirms plūdiem jāveic pasākumi, kas mazinās iespējamo vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu:
- jāizsmeļ notekūdeņu un tualetes bedres;
- jānodrošina, lai ķīmiskās vielas un produkti atrastos drošās vietās;
- jānorobežo vai jāizved atkritumi.
 
Ieteikumi, kas jādara plūdu draudu periodā:
Iedzīvotājiem ieteicams klausīties meteorologu brīdinājumus un arī pašiem sekot situācijas attīstībai savu mājokļu tuvumā, brīdināt kaimiņus, ņemot vērā, ka ūdens līmeņa strauja celšanās visbīstamākā ir naktīs.
 
Plūdu apdraudēto teritoriju iedzīvotājiem jau savlaicīgi vajadzētu parūpēties par veciem cilvēkiem, bērniem, invalīdiem un slimniekiem, atrodot viņiem šajā laikā drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem, nepieciešamības gadījumos lūgt palīdzību pašvaldībām.
 
Māju saimniekiem, lai samazinātu dabas katastrofas nodarītos materiālos zaudējumus, jāpārvieto mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, jānostiprina pagalmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. Jārēķinās, ka māja var applūst pēkšņi un, ja būs nepieciešams evakuēties nebūs laika prātot, ko ņemt līdz.
 
Tādēļ jau savlaicīgi jāsagatavo līdzņemšanai:
- Dokumenti, nepieciešamie medikamenti, nauda, apģērbi un apavi, pārtikas rezerve.
- Jāparūpējas arī par mājdzīvniekiem, lai bez kavēšanās tos varētu evakuēt, līdz ņemot barību.
- Jāsagatavo evakuācijai izmantojamos transporta līdzekļus ( automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos līdzekļus (laivas, plostus u.c.).
- Pieejamā vietā jātur kabatas lukturīši vai sveces, ar kuru var dot signālu par savu atrašanās vietu applūdes gadījumā.
- Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem un citām visnepieciešamākajām precēm iespējamajam plūdu periodam. Atteikums no evakuācijas personai jāapstiprina rakstiski, tā uzņemoties atbildību par sekām.
 
Ieteikumi, kā rīkoties plūdu gadījumā:
Par plūdiem jāinformē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pa tālruņiem 112 vai 01, kā arī pašvaldību, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu savlaicīgu palīdzību. Plūdu gadījumā nakts laikā izmantojiet kabatas lukturīšus un sveces, lai glābējiem signalizētu par savu atrašanās vietu.
 
Dodoties prom no mājas, jāņem līdzi:
Regulāri lietojamie medikamenti, dokumenti, nauda, pārtikas krājumi, apģērbi un apavi, kā arī citas pirmās nepieciešamības preces. Savukārt, evakuējot mājdzīvniekus, ņemiet līdz viņiem nepieciešamo barību.
Atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet elektroenerģijas un gāzes padevi, vietējās apkures ierīces un iekārtas.
Ēkām un būvēm jāaizver logi un durvis, lūkas un slēģi un, ja iespējams, jāaizsit ar dēļiem logi un durvis.
 
Drošības pasākumi evakuācijas laikā:
Lai bēgot no vienas nelaimes, nenokļūtu citā, ir jāievēro drošības noteikumi arī evakuācijas laikā:
Pirms iekāpšanas laivā un mantu novietošanas tajās jāpārliecinās, vai tā ir pietiekami labi nostiprināta.
Kritiskās situācijās ir jācenšas saglabāt mieru, tādēļ iekāpt un izkāpt no laivas vajadzētu bez steigas, nedrūzmējoties.
Cilvēkiem braukšanas laikā nav ieteicams pārvietoties pa peldošo līdzekli, lai neizraisītu tā apgāšanos, turklāt jāuzmanās, lai laiva neuzbrauktu zemūdens priekšmetiem.
Tāpat evakuējoties ar laivu, jāievēro, lai tās borta augstums virs ūdens līmeņa būtu ne mazāks kā 20 cm un viļņu laikā laiva pārvietotos perpendikulāri viļņiem.
Neizmantojiet evakuācijai laivu stipra vēja un aktīvas ledus iešanas laikā!
 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Share on Facebook Tweet