Rakstos

Drukāt

Kādu biznesu attīstīt Mežgarciemā

.

Uzņēmējdarbības un inovāciju parkā “Mežgarciems” iespējams attīstīt uzņēmējdarbību, kas komersanta pamatdarbībā (nepārsniedz 50% no neto apgrozījuma) projekta īstenošanas vietā nav saistīta ar šādām nozarēm:
 
- elektroenerģiju, gāzes apgādi, siltumapgādi, izņemot gaisa kondicionēšanu;
- ūdensapgādi, kā arī notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanu un sanāciju, izņemot otrreizējo pārstrādi;
- vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību, izņemot automobiļu un motociklu remontu;
- finanšu un apdrošināšanas darbībām;
- operācijām ar nekustamo īpašumu;
- valsts pārvaldi un aizsardzību, obligāto sociālo apdrošināšanu;
- azartspēlēm un derībām;
- tabakas audzēšanu un tabakas izstrādājumu ražošanu;
- ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbību.

Vairāk informācijas: Ministru kabineta noteikumos Nr. 593
Share on Facebook Tweet