Rakstos

Drukāt

Kāpēc savu biznesu attīstīt Mežgarciemā

.

No jauna izbūvētas visas komunikācijas līdz 2020. gadam
- Apgaismoti pievadceļi
- Elektrības pieslēgums
- Gāzes pieslēgums
- Centralizētais ūdensvads
- Lattelecom optiskais tīkls
- Sadzīves kanalizācijas tīkli
- Maģistrālais kanalizācijas cauruļvads (200 mm diametrs)

Izpirkuma tiesības – 5 gadi
Izsolē iegādātos zemesgabalus iespējams no pašvaldības izpirkt 5 gadu laikā.

Nav jāorganizē sabiedriskā apspriešana – detālplānojums ir jau izstrādāts

Būvē un investē uzreiz pēc iegādes
Būvju saskaņošanu Būvvaldē un būvniecību zemesgabalā iespējams uzsākt uzreiz pēc tā iegādes.

Ieguvums, piesaistot ES fondu atbalstu
Pretendējot uz ES fondu līdzekļiem SAM 3.1.1.5. “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” ietvaros, tiek piešķirti papildu 5 punkti projektu vērtēšanā, ja ražošanas telpas plānots izveidot uzņēmējdarbības parkā “Mežgarciems”.

Dabas un jūras tuvums
Teritorija atrodas Baltijas jūras tuvumā priežu meža ielokā – svaigs gaiss, spirgts jūras vējš un lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas dabā.

Izdevīga atrašanās vieta

Mezgarciems LV Karte1

Share on Facebook Tweet