Rakstos

Drukāt

Informācija par 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām

.

Pašvaldību vēlēšanas 5.06.2021 2 8002021. gada 5. jūnijā notiks Latvijas pašvaldību vēlēšanas. Tās notiks atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai, kas paredz, ka Ādažu novadu turpmāk veidos Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts.

Savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus vēlētāji varēs noskaidrot, sākot no 27. marta Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā internetā vai arī, zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālruni. No 27. marta līdz 27. maijam vēlētāji tiešsaistē vai klātiene varēs arī mainīt vēlēšanu apgabalu, ja vēlēsies balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.

Šogad pirmo reizi vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, varēs pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Pasta balsošanai būs jāpiesakās iepriekš – no 27. marta līdz 24. aprīlim. Pieteikties varēs valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā, Latvijas Republikas vēstniecībās vai pārstāvniecībās, CVK vai, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

Deputātu kandidātu sarakstus 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanām varēs iesniegt no 17. marta līdz 6. aprīlim. Ādažu novada domē jāievēlē 15 deputāti.

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam pašvaldības domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, divas vai vairākas reģistrēta politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētu politisko partiju reģistrētā apvienībā.

Deputātu kandidātu saraksti iesniedzami rakstveidā un elektroniskā veidā (sagatavoti izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu) Ādažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai, Ādažos, Gaujas iela 33a, ievērojot epidemioloģiskos nosacījumus un obligāti iepriekš piesakoties pa tālruni 27870070.

Lai drīkstētu kandidēt pašvaldību vēlēšanās, deputāta kandidātam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
1) jābūt Latvijas vai citas Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts pilsonim;
2) jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju reģistrā;
3) jābūt reģistrētam Latvijas Vēlētāju reģistrā;
4) vēlēšanu dienā (2021. gada 5. jūnijā) ir jābūt sasniegušam (-ai) 18 gadu vecumu.

Lai kandidētu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās, kandidātu saraksta iesniegšanas dienā kandidātam jābūt bez pārtraukuma reģistrētai dzīvesvietai pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija vai jābūt nostrādājušam attiecīgajā pašvaldībā kā darba ņēmējam vai pašnodarbinātai personai vismaz kopš 2020. gada 26. decembra. Tāpat būs iespējams kandidēt arī tajā vēlēšanu apgabalā, kur kandidātam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām iespējams iepazīties CVK mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanas/Pašvaldību vēlēšanas/2021. gada 5. jūnija vēlēšanas/Kandidātu saraksti”. Nosacījumi deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai un pieņemšanai noteikti Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā.

Tiek izsludināta Ādažu pašvaldības VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJAS LOCEKĻU KANDIDĀTU PIETEIKŠANĀS līdz 12.aprīlim. Pieteikums jāiesniedz Ādažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijai Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos, Gaujas ielā 33a (ja centrs epidemioloģiskās situācijas dēļ ir slēgts, iesniegumu lūdzam ievietot Ādažu novada domes pastkastītē korespondencei) vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu elektroniski var sūtīt uz Ādažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas e-pasta adresi:

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1) kurš prot latviešu valodu,
2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,
5) nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1) reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
2) ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
3) attiecīgā novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, kā arī apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.
Sīkāka informācija CVK mājaslapā:
Share on Facebook Tweet