Drukāt

Iespēja līdz 22. janvārim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 24. janvārī.


Novada iedzīvotāji līdz šī gada 22. janvāra plkst. 17.30 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektiem:

Grozījums Carnikavas novada domes 2011.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā”

“Par kārtību, kādā izmantojami Carnikavas novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to krasti”
Pielikums: Carnikavas novada pludmales un peldvietu zonējums Rīgas jūras līča piekrastē robežās Vecāķi – Kalngale

Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM

Share on Facebook Tweet