Drukāt

Iespēja līdz 21. novembrim iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 22. novembrī.

Novada iedzīvotāji līdz šī gada 21. novembra plkst. 12.00 ir aicināti iesniegt savus priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu:

Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā

Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības nodevām

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Carnikavas mūzikas un mākslas skolā

Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot zemāk esošo saiti:


IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM

Share on Facebook Tweet