Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumu pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerbonisNovada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par kuriem tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 17. decembrī.

Priekšlikumi jāiesniedz līdz šī gada 16. decembra plkst. 16.00.

Saistošo noteikumu projekti:
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/51 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

"Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai"

IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM

Share on Facebook Tweet