Asenizācija

Ādažu Ūdens SIA

Ādažu Ūdens SIA

Asenizācijas pakalpojumi, centrālā dzeramā ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana un attīrīšana u.c.
Asmāra Eko, SIA

Asmāra Eko, SIA

Asenizācijas pakalpojumi, augstspiediena skalošanas pakalpojumi, cauruļvadu aizdambējumu likvidēšana, ūdens un kanalizācijas sistēmu apkopes darbi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope, remonts un izbūve, cauruļvadu TV inspekcija.

Ferguson

Asenizācijas pakalpojumi

LatTransport SIA

Asenizācijas pakalpojumi

Strangs SIA

Asenizācijas pakalpojumi

Share on Facebook Tweet