Drukāt

Aicinām piedalīties bezmaksas vingrošanas nodarbībās tiešsaistē

fitness ESFCarnikavas novada iedzīvotājiem līdz šā gada 31. decembrim ir iespēja piedalīties bezmaksas fitnesa nodarbībās, kas, ņemot vērā šī brīža situāciju ar Covid-19 izplatību valstī, notiks tiešsaistē pirmdienās un piektdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00.

Nodarbību norisi nodrošina biedrība "KSMR Fitness", un tās vada sertificēti treneri. Visi interesenti nodarbībām var pieteikties KSMR Fitness Carnikava Facebook lapā.
 
Aicinām izmantot iespēju aktīvi pavadīt darba dienu vakarus!
 
Tiklīdz tas būs iespējams, nodarbības divas reizes nedēļā darbdienu vakaros tiks organizētas klātienē Carnikavas un Kalngales ciemos.
 
Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 117 962.00 EUR. Projekts tiks īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.
Share on Facebook Tweet