Drukāt

Parakstīta vienošanās par novadā piecu objektu izveidi un attīstību

ES 2020 ERAF balts

IMG 076229. jūlijā Carnikavas novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” (Nr.5.5.1.0/17/006) īstenošanu. Projektā piedalās Carnikavas, Saulkrastu, Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības. Carnikavas novada dome ir vadošais partneris.


Projekta kopējā summa ir 4732660 eiro, no tiem atbalsta summa no Eiropas reģionālā attīstības fonda nepārsniedzot 2381180 eiro, un valsts budžeta dotācija pašvaldībām nepārsniedzot 92 186,26 eiro. Projekta īstenošanas laiks ir 30 mēneši.

Projekta ietvaros paredzētas sekojošas darbības:
Carnikavas novadā – Svētku laukuma labiekārtošana, Carnikavas Novadpētniecības centra paplašināšana, gājēju tilta izbūve pār Vecgauju, estrādes izbūve Carnikavas parkā un gājēju celiņa labiekārtojums pa Gaujas upes aizsargdambi (Gaujas promenāde);
Saulkrastu novadā – Neibādes parka estrādes rekonstrukcija un paplašināšana, parka labiekārtošana;
Limbažu novadā – Skultes pludmales zonas no Lauču dižakmens līdz Varzu pludmalei labiekārtošana;
Salacgrīvas novadā – Zvejnieku parka estrādes rekonstrukcija un labiekārtošana.

ERAF

Share on Facebook Tweet