Drukāt

Carnikavas novads piedalās starptautiskā projektā jūras un piekrastes teritoriju attīstībai

coast4us logo cutInterreg Centrālbaltijas programma apstiprinājusi projektu "Cosat4Us" (“Piekraste mums”), kura mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.

Projektā piedalās pašvaldības, universitātes un publiskās pārvaldes iestādes (kopā – 16), un tā vadošais partneris ir Esterjētlandes reģiona padome Zviedrijā. Savukārt no Latvijas piedalās pieci partneri – Carnikavas, Saulkrastu, Salacgrīvas novadu pašvaldības, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Katra valsts un iesaistītais partneris projekta ietvaros strādās pie sev aktuālām un būtiskām lietām, vadoties pēc kopīgā skatījuma uz piekrastes attīstību. Latvijā tiks veikta piekrastes plānošana zemākajā ciemu līmenī, jo pašlaik šādas pieredzes Latvijā vēl nav.

Lai realizētu mērķi, katrs novads izvēlējies vienu pilotteritoriju un Carnikavas novadā par tādu izvēlēta Garupe, jo pēdējā laikā vērojama ciema attīstība. Arī citu novada ciemu iedzīvotāji tiks aicināti izvērtēt un pārņemt Garupes gūto pieredzi.

Ar garupiešiem strādās projekta konsultanti, kas palīdzēs veicināt viņu aktivitāti, lai kopīgiem spēkiem plānotu un domātu par risinājumiem, tādējādi pašiem veidojot savu ciema rīcības plānu. Turklāt projekta ietvaros paredzēts finansējums vienas pilotaktivitātes īstenošanai, kas nozīmē, ka garupieši varēs realizēt vienu viņu iepriekš ieplānoto aktivitāti ciema attīstībā.

Lai arī pilotaktivitātē katrs novads fokusēsies uz vienu ciemu, no sociāli ekonomiskā aspekta novads tiks izvērtēts kopumā. Projekts ietver novada attīstības analīzi, lai par novadu būtu jauni ekonomiskās attīstības un statistikas dati. Tāpēc rudenī tiek plānota iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu novadnieku viedokli par attīstību Carnikavas novadā.

RTU projekta ietvaros izstrādās un izvērtēs jaunu Ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) un Informācijas tehnoloģiju (IT) rīku. Jau tagad “Carnikavas Komunālserviss” ĢIS tiek atzīmētas ielas un komunālā infrastruktūra, bet tam papildus tiks atlikts arī sociālekonomiskais skatījums. Paredzēts, ka visa Vidzemes piekraste būs ĢIS vienotajā programmā.

Savukārt VARAM sagatavos izglītojošo materiālu par attīstības plānošanu ciemu līmenī, tostarp iekļaujot aktivitātes sabiedrības iesaistei un līdzdalībai, balstoties uz esošo pieredzi un zināšanām. Tāpat VARAM apkopos labās prakses piemērus, izvērtējot pašvaldību pilotteritorijās sasniegtos rezultātus, iekļaujot tos metodiskajā materiālā par attīstības plānošanu ciemu līmenī, nodrošinot sasaisti ar pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī izplatīs labāko praksi. VARAM uzdevums ir nākt klajā ar priekšlikumiem, kā veicināt cilvēku aktivitāti un iesaisti norisēs, lai ciems veidotos kā pašpietiekama, aktīva struktūra.

attistiba logo EUinterreg

Share on Facebook Tweet