Drukāt

Apstiprināts Eiropas Savienības projekts Carnikavas pamatskolas pārbūvei

.

PamatskolaLai īstenotu Carnikavas pamatskolas pārbūvi un paplašināšanu, Carnikavas novada dome izstrādāja un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) 2017.gada decembra beigās iesniedza projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” (turpmāk – projekts) iesniegumu, kam tika piešķirts identifikācijas Nr.8.1.2.0/17/I/032.
Izvērtējot iesniegumu un tā precizējumus, 15.05.2018. CFLA informēja par projekta iesnieguma precizējumu saskaņošanu. Vienošanās par Projekta īstenošanu 12.06.2018. ir noslēgta.
Projekta mērķis ir veikt Carnikavas pamatskolas pārbūvi un paplašināšanu. Izglītības infrastruktūras attīstība ir vērsta uz plānoto kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu un pilnībā modernizētu vispārējās izglītības mācību vidi Carnikavas novadā. Projekta galvenās darbības ir ergonomiskas mācību vides izveide Carnikavas pamatskolā, sporta laukuma pārbūve.
Plānotās kopējās indikatīvās projekta izmaksas ir 11 559 292,44 EUR, t.sk., Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 034 058,00 EUR un valsts budžeta dotācija – 151 123,20 EUR. Projekts tiks īstenots līdz 2021. gada novembrim.

Lai 2019. gadā varētu uzsākt pamatskolas ēkas pārbūvi un paplašināšanu, bet tai pašā laikā nodrošinātu skolas darbības nepārtrauktību, tiks izbūvēta mūsdienīga moduļu tipa skola pašvaldības nekustamajā īpašumā Garajā ielā 20, Carnikavā.

Ināra Stalidzāne
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

ERAF

Share on Facebook Tweet