Rakstos

Drukāt

Arī vasarā aicinām piedalīties Eiropas Sociālā fonda veselīgā dzīvesveida projekta aktivitātēs

.

00 ESF projektiCarnikavas novada pašvaldība turpina Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" īstenošanu. Patlaban tā ietvaros ikvienam interesentam ir pieejamas vairākas bezmaksas nodarbības.

Āra vingrošanas nodarbības Kalngalē

Vasaras sezonā stundu garās nodarbības notiek pirmdienās un trešdienās “Putnu parkā”, bet, sākoties vēsākam laikam, nodarbības notiks brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” telpās. Nodarbību sākums plkst. 20.00. Pakalpojumu nodrošina biedrība “KSMR Fitness”.

Nūjošanas nodarbības senioriem (pulcēšanās pie tilta pār Vecgauju Jūras ielā Carnikavā)

Sākot no augusta, nodarbības notiek pirmdienās un ceturtdienās plkst. 9.00–10.15. Šīs aktivitātes mērķa grupa ir cilvēki vecumā no 54 gadiem, un īpaši viņiem pielāgota nodarbību intensitāte, maršruta sarežģītība un garums. Aicinām seniorus izmantot iespēju apgūt nūjošanas prasmes, aktīvi pavadīt laiku dabas parka “Piejūra” teritorijā un uzlabot savu pašsajūtu!

Nūjošanas nodarbības ģimenēm ar bērniem (pulcēšanās pie tilta pār Vecgauju Jūras ielā Carnikavā)

Notiek trešdienās un piektdienās plkst. 19.00–20.15. Šajā aktivitātē aicinām piedalīties visus interesentus neatkarīgi no vecuma, bet īpaši – vecākus ar bērniem. Veidosim noturīgus veselīga dzīvesveida paradumus ģimenē, aktīvi darbojoties kopā!

Abu nūjošanas nodarbību dalībnieki tiek nodrošināti (ja nepieciešams) ar kvalitatīvām nūjošanas nūjām, cimdiem un pulsometriem, kas projekta ietvaros iegādāti ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Vairāk informācijas par nodarbībām Facebook kontā “Nūjo Carnikava!” Nūjošanas nodarbības vada sertificētas nūjošanas treneres Inga Arbidāne un Gundega Ulme, pakalpojumu nodrošina nodibinājums “Sautiņi”.

Drīzumā – āra vingrošanas nodarbības Carnikavā
Drīzumā Carnikavā paredzēts sākt āra vingrošanas nodarbības, kuras nodrošinās SIA “Linnas Studija”. Šīs nodarbības ir piemērotas visu vecumu cilvēkiem un īpaši noderīgas muguras veselības uzlabošanai. Nodarbības vadīs sertificēta speciāliste Linna Ostrovska.

Bezmaksas SUP nodarbības, orientēšanās apmācību cikls
2018. gada augustā un septembrī tiks organizētas bezmaksas SUP nodarbības. Septembrī un oktobrī tiks organizēts arī orientēšanās apmācību cikls, kurā aicināti piedalīties visi, kas vēlas apgūt vai pilnveidot orientēšanās sporta iemaņas.

Atskatoties uz iepriekšējā gadā notikušajām projekta aktivitātēm, varam secināt, ka vecums nav šķērslis, lai piedalītos piedāvātajās bezmaksas nodarbībās un gūtu jaunus iespaidus!

Lekciju un nodarbību cikls par bērnu un jauniešu stāju
Sākoties jaunajam mācību gadam, Carnikavas pamatskolā tiek plānots īstenot lekciju un nodarbību ciklu par bērnu un jauniešu stājas un muskuļu sabalansētību. Pareizai stājai visas cilvēka dzīves garumā ir nozīmīga loma veselības, pašsajūtas un dzīves kvalitātes saglabāšanā. Ļoti svarīgi ir savlaicīgi diagnosticēt un novērst iespējamos stājas traucējumus pašos pirmsākumos. Aicinām skolēnu vecākus būt aktīviem un septembrī pieteikt savus bērnus lekcijām un praktiskajām nodarbībām, kā arī pašiem tās iespēju robežās apmeklēt!

Atgādinām, ka ikvienam nodarbību vai lekciju dalībniekam pirms nodarbības jāaizpilda aptaujas anketas un jāparakstās dalībnieku sarakstā. Iegūtie personas dati tiks atbilstoši uzglabāti un izmantoti tikai dalībnieku uzskaitei.

Sekojiet līdzi projekta jaunumiem Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā www.carnikava.lv, kā arī pašvaldības kontos sociālās saziņas tīklos.

V. Zinkevičs
Foto: I. Austruma

Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā” mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 70 263,00 EUR.
Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.

ESF NAP ieguldijums tava

Share on Facebook Tweet