Rakstos

Drukāt

Septembrī un oktobrī vecākus aicina uz psihologu lekcijām par vecāku un bērnu attiecībām

.

GudrakiVecaki ml2Biedrība “Nākotnes iela” aicina vecākus un citus interesentus septiņos piektdienu vakaros, sākot no 2019. gada 6. septembra, apmeklēt lekcijas, kurās būs iespējams uzzināt, kā veiksmīgi cieņā un mīlestībā veidot attiecības ar bērnu un kā taktiski pareizi rīkoties dažādās problēmsituācijās.

Lekcijas vadīs psiholoģijas maģistres Sanita Kronberga un Gundega Ulme, tās notiks Carnikavas Tautas nama “Ozolaine” telpās no plkst. 19.00 līdz 20.30.

1. lekcija 6. septembrī. VECUMPOSMU PSIHOLOĢISKĀS ĪPATNĪBAS
Viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem bērnu audzināšanā ir izprast bērna attīstību. Šajā lekcijā vecākiem būs iespēja atkārtot, kā bērns/pusaudzis attīstās fiziski, kognitīvi un socioemocionāli.

2. lekcija 13. septembrī. EMOCIONĀLIE GRĀVJI – KĀ TAJOS NENONĀKT/TIKT ĀRĀ

Šajā lekcijā runāsim par bērnu emocionālo attīstību. Kas vecākiem būtu jāzina par bērnu emocijām un to intensitāti dažādos vecumposmos. Lekcija papildināta ar praktisku darbošanos ar interaktīvu rīcībmodeļu izspēli un vizuāliem uzskates materiāliem.

3. lekcija 20. septembrī. BĒRNS MELO, NEGLĪTI UZVEDAS

Šajā lekcijā runāsim ne tikai par tādu problemātisku uzvedību, kuru raksturo melošana, bet arī par citiem problemātiskas uzvedības veidiem – zagšanu, grūtībām koncentrēties, pārmērīgu noslēgšanos, kā arī par uzvedības traucējumiem sākumskolas bērniem un pusaudžu vidū.

4. lekcija 27. septembrī. KONFLIKTU RISINĀŠANA

Šī lekcija tiks veltīta tam, lai saprastu, kādi ir piemērotākie konfliktu risināšanas paņēmieni un rīcībmodeļi dažādos vecumposmos.

5. lekcija 4. oktobrī. POZITĪVĀ MOTIVĒŠANA

Šī lekcija paredzēta tam, lai vecāki apgūtu alternatīvas pozitīvas audzināšanas tehnikas un rīcībmodeļus atšķirīgu vecumu bērniem. Kā motivēt bērnu, nedraudot, nekļūstot asam – to būs iespēja pārrunāt un izspēlēt.

6. lekcija 11. oktobrī. ATKARĪBAS, KĀ NO TĀM PASARGĀT

Šajā lekcijā vecāki tiks iepazīstināti ar iespējamajiem atkarību veidiem, kā laikus pamanīt, ka bērns kļuvis atkarīgs no vielām vai procesiem. Ko nosaka likumdošana? Kā runāt ar bērnu/pusaudzi par dažādiem atkarību veidiem. Ko darīt, ja bērns kļuvis atkarīgs? (Nodarbībā paredzēta lekcija/video materiāli, izdales materiāli).

7. lekcija 18. oktobrī. BĒRNA UZVEDĪBA UN AR MĀCĪŠANOS SAISTĪTAIS STRESS

Līdz galam nesaprasta mācību viela, grūtības lasīšanā, reizrēķinā, utt. bērnos rada satraukumu, bailes, reizēm agresiju un citas svarīgas emocijas, jo īpaši sākumskolas klasēs. Lekcijā vecāki tiks iepazīstināti ar praktiskām pieejām, ko sniedz izglītojoši attīstoši materiāli un spēles, kas efektīvi palīdz bērnam apgūt skolu programmā iekļautās prasmes un uzlabo bērna emocionālo stāvokli.

Vairāk informācijas pa tālruni 22314323

Lekcijas tiek īstenotas projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekta “Gudrāki vecāki = laimīgāki bērni” ietvaros ar Carnikavas novada domes finansiālu atbalstu.
Share on Facebook Tweet