CMMS izsludina piecu audzēkņu papilduzņemšanu pūšaminstrumentu specialitātēs

.

Pavasara kobcerts2018 291430. augustā plkst. 10.00 Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā (CMMS) Atpūtas ielā 1 (Mūzikas nodaļas zālē 2. stāvā) notiks audzēkņu papilduzņemšana.

Papilduzņemšana izskudināta mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmās uz piecām brīvajām vietām pūšaminstrumentu specialitātēs – trompete, klarnete, saksofons, mežrags.

Tikai piecas vietas! Gaidām jaunos talantus un viņu vecākus.

I. Doriņš