Dome atkārtoti nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole12021.gada 24.februārī Carnikavas novada dome lēma rīkot atkārtotu izsoli, lai uz deviņiem gadiem nodotu iznomāšanai pašvaldības nomas objektu – daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 2021.gada 30.martā.

Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku

.

soc vakance 022021Carnikavas novada pašvaldības sociālais dienests aicina darbā uz noteiktu laiku sociālo darbinieku, kura darba pienākumos ietilpst sociālās palīdzības organizēšana un darbs ar pilngadīgām personām. Pieteikšanās līdz šā gada 26. februārim.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Carnikavas un Ādažu novada iespējamo apvienošanu

.

satversmes tiesa logoLatvijas Republikas Satversmes tiesa 2021. gada 20. janvārī lēmusi apvienot vienā lietā lietas, kas ierosinātas pēc Carnikavas novada domes, Kandavas novada domes, Iecavas novada domes, Salas novada pašvaldības domes un Mazsalacas novada pašvaldības pieteikuma, piešķirot apvienotajai lietai nosaukumu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 11.2., 13.8., 13.9., 19.18., 19.20., 39.1., 39.8., 39.9., 39.12., 39.19., 39.21., 39.22., 41.14., 41.15., 41.18., 41.22. un 41.23. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.
Share on Facebook Tweet