Drukāt

Komitejas

 Norises vieta: domes sēžu zāle,  Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Datums

Laiks

Komiteja

Darba kārtība

10.07.2017.

plkst.

14:00

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja

 

11.07.2017.

plkst. 14:00

 Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja

 

12.07.2017.

plkst. 14:00

Finanšu un budžeta komiteja

 

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

Aldonis Lūkins

Pjotrs Špakovs

Juris Kozlovskis

Gatis Miglāns

Dainis Kozlovskis

Imants Krastiņš

Eduards Burģelis

 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja 

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks 

Genovefa Kozlovska

Eva Odziņa

Aldonis Lūkins

Laimonis Daugavietis

Arta Deniņa

Gunita Dzene

Sabīna Antonova

 

Finanšu un budžeta komiteja

Komitejas priekšsēdētāja Daiga Jurēvica

Priekšsēdētājas vietnieks 

Genovefa Kozlovska

Laimonis Daugavietis

Gatis Miglāns

Imants Krastiņš

Kristaps Bergmanis

Eduards Burģelis

Dainis Kozlovskis

Juris Kozlovskis