Drukāt

Komitejas

 Norises vieta: domes sēžu zāle,  Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Datums

Laiks

Komiteja

Darba kārtība

11.03.2019.

plkst. 14:00

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja

Darba kārtība

12.03.2019.

plkst. 09:00

 Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja

Darba kārtība

13.03.2019.

plkst. 14:00

Finanšu un budžeta komiteja

Darba kārtība

Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Gatis Miglāns

Komitejas priekšsēdētāja vietnieks: Pjotrs Špakovs

Aldonis Lūkins

Juris Kozlovskis

Dainis Kozlovskis

Imants Krastiņš

Eduards Burģelis

 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Genovefa Kozlovska

Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Eva Odziņa

Aldonis Lūkins

Laimonis Daugavietis

Arta Deniņa

Gunita Dzene

Jānis Leja

 

Finanšu un budžeta komiteja

Komitejas priekšsēdētāja: Daiga Jurēvica

Komitejas priekšsēdētājas vietniece: Genovefa Kozlovska

Laimonis Daugavietis

Gatis Miglāns

Imants Krastiņš

Kristaps Bergmanis

Eduards Burģelis

Dainis Kozlovskis

Juris Kozlovskis