Drukāt

Dome organizē īpašumu piedāvājumu atlasi Carnikavas un Mūzikas mākslas skolas darbības nodrošināšanai

.

muzikas skola 80023. augustā novada dome pieņēma lēmumu organizēt nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpu piedāvājumu atlasi Carnikavas novada pašvaldības funkciju īstenošanai – Carnikavas un Mūzikas mākslas skolas darbības nodrošināšanai, atbilstoši nekustamā īpašuma/telpu atrašanās vietas shematiskam attēlojumam kartē.
Drukāt

Dome neslēgs līgumu ar SIA "ESTA B" par zemesgabala nomu transportlīdzekļu novietošanai

.

Domes eka 2016 800Šī gada 3. jūnijā novada dome pieņēma lēmumu neslēgt nomas līgumu pašvaldības transportlīdzekļu novietošanai ar iznomāšanas pretendentu SIA "ESTA B" par nekustamā īpašuma Rīgas iela 18, Carnikava sastāvā ietilpstoša zemesgabala daļu 784 m² platībā par piedāvāto nomas maksu 0,40 EUR par vienu kvadrātmetru zemes mēnesī, papildus PVN.
Drukāt

Iznomāšanai nodota veikala ēka Gaujas ciemā

.

Gaujas kempings veikals 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 20.04.2016. lēmumu iznomāšanai tiek nodots pašvaldības nomas objekts Gaujas ciemā – nekustamā īpašuma Dzirnupes iela 3 sastāvā esošā veikala ēka 62,6 m2 platībā un zemes vienības daļa 222,25 m2 platībā vasaras veikala darbības nodrošināšanai.