Drukāt

Veidlapas

.

Nekustamie īpašumi
 • Izziņa par samaksāto NĪN  
 • Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana  
 • Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma saņemšana elektroniski  
 • Pirmpirkuma tiesības  
 • Piekrisana nepilsonim  
Izglītības un kultūras nodaļas iesniegumi
 • Par bērna reģistrāciju pirmsskolas izglītības programmas apguvei Carnikavas novadā 
 • Atteikums no piešķirtās vietas  
 • Iesniegums bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē  
 • Iesniegums izmaiņām pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei  
 • Iesniegums pieteikuma atsaukšanai pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei  
 • Iesniegums vietas piešķiršanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas  
 • Līdzfinansējums skolai  
 • Līdzfinansējums aukle bērnudārzā  
 • Finansiālais atbalsts konkursos  
 • Kultūras pasākuma organizēšana  
 • Naudas balvas saņemšanai konkursā  
 • Finanšu atskaite  
Sporta nodaļas iesniegumi
 • Finansiāls atbalsts iesniegums (Dalībai sacensībās un treniņnometnēs)  
 • Finansiāls atbalsts pielikumi (Naudas balvas saņemšana)  
 • Finansiāls atbalsts pielikumi (Sporta sacensību organizēšana)  
Tirdzniecība Carnikavas novadā
 • Iesniegums ielu tirdzniecība  
 • Iesniegums atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem sabiedrisko pasākumu norises vietās  
 • Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs saņemšanai  
Brīvas formas iesniegums
 • Iesniegums domei