Drukāt

Attīstības plānošanas dokumenti

Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam:
 
I sējums - Esošās situācijas raksturojums

II sējums - Stratēģiskā daļa

III sējums - Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)
 
Carnikavas novada attīstības programma 2015. – 2021. gadam:
 
I sējums - Esošās situācijas raksturojums

II sējums - Stratēģiskā daļa

III sējums - Sabiedrības iesaistes pārskats (dokumenta lielā apjoma dēļ tā lejupielādēšana var prasīt ilgāku laiku)
 

Carnikavas novada attīstības programma 2009. - 2014.gadam

Aktualizēts Rīcības plāns un investīciju plāns 2015. - 2018. gadam

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam un attīstības programmas 2015. - 2021. gadam 2015. gada īstenošanas uzraudzības ziņojums