Drukāt

Izglītības un kultūras nodaļa

Carnikavas novada pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļa īsteno pašvaldības funkcijas izglītības pārraudzības un metodiskā darba, kā arī kultūras un tūrisma darba organizācijā.
 
Nodaļas vadītāja: Elita Terentjeva
Tālr. 67993590, 28615155
E-pasts: elita.terentjeva[at]carnikava.lv
 
Izglītības metodiķe: Antra Krasta
Tālr. 29389606
E-pasts:
 
Izglītība
 
2017. gadā pašvaldības atbalsts Carnikavas novadā deklarētajiem privāto pirmsskolas iestāžu izglītojamiem vecumā no 1,5 - 4 gadu ir EUR 208,12 mēnesī, obligātās sagatavošanas vecuma izglītojamiem (no 5 gadiem) - EUR 152,36 mēnesī saskaņā ar domes 18.01.2017. lēmumu.
 
 
 
 
 
 
Pieteikuma veidlapa (PDFWORD) bērna reģistrēšana uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.
 
 
 
Kultūra
Drukāt

No 2017. gada skolēniem iespējams saņemt Carnikavas pašvaldības līdzfinansējumu mācībām privātās skolās

LinealsSaistībā ar novada iedzīvotāju aktivitāti un saņemtajiem iesniegumiem, Carnikavas novada dome 23. novembrī pieņēma lēmumu, sākot ar 2017. gada 1. janvāri, līdzfinansēt Carnikavas novadā deklarēto bērnu izglītības ieguvi privātās izglītības iestādēs, kas īsteno akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.