Izvēlies bērnam drošu vasaras nometni!

.

Summer-CampLai pēc mācību gada beigām skolēni saturīgi un lietderīgi pavadītu brīvo laiku, daudzi vecāki izvēlas saviem bērniem kādu no daudzajiem vasaras nometņu piedāvājumiem. Veselības inspekcija (VI) aicina vecākus pievērst uzmanību ne tikai plānotajam nometnes saturam un aktivitātēm, bet arī bērna drošībai tajā.

Biedrības "Sernikon" projektu konkursa pirmas kārtas rezultāti

.

Sernikon jaunais logo 2015No šī gada 11. aprīļa līdz 11. maijam publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" organizēja projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalsta saņemšanai. Konkurss tika izsludināts divās ELFLA un EJZF rīcībās, piedāvājot publisko atbalstu 500 678 EUR apmērā.