Drukāt

Domes sēdes un lēmumi 2019. gadā

.

Skatities Nākamās domes sēdes norises datums: 2019. gada 23. oktobrī.
Norises laiks: plkst. 9.00
Norises vieta: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novada domes sēžu zāle (2. stāvs) 

Nr. Domes sēdes datums  Darba kārtība Domes sēdes protokols  VIDEO
1.  23.01.2019.   Darba kārtība  Protokols  Skatīties
2.  20.02.2019.  Darba kārtība  Protokols  Skatīties
3.  20.03.2019.  Darba kārtība
 Protokols  Skatīties
4.  04.04.2019. ārkārtas  Darba kārtība  Protokols  Klausīties
5.  08.04.2019. ārkārtas  Darba kārtība   Protokols
 Klausīties
6.  17.04.2019.  Protokols  Skatīties
7.  07.05.2019. ārkārtas  Darba kārtība  Protokols

Skatīties 
(1. jautājums) 

Skatīties 
(visi jautājumi)

8.  22.05.2019. Darba kārtība Protokols Skatīties
9.  12.06.2019. ārkārtas Darba kārtība Protokols Klausīties
10.
 19.06.2019.
 
 
(1. daļa)
      Skatīties
      (2. daļa) 
11.  24.07.2019.

Darba kartība

papildus darba kārtība

Protokols Skatīties 
12.  21.08.2019. Darba kārtība Protokols   Skatīties
13.  18.09.2019.  Darba kārtība Protokols   Skatīties
14.  23.10.2019. Darba kārtība