Drukāt

Komisijas

Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Diāna Čūriška
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ināra Stalidzāne
Komisijas locekļi:
Novada iedzīvotāja Astra Pavlovska
Uzņēmējs Kristaps Sietiņš
Finansiste Inese Kiina

Ētikas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: deputāte Daiga Kalnbērziņa                                                   
Komisijas priekšsēdētājas vietniece: novada iedzīvotāja Ruta Kaupe                
Komisijas locekļi:
Novada iedzīvotājs Dainis Kozlovskis
Novada iedzīvotājs Gatis Miglāns                                                                                     
Pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja Ļubova Petrovska                                      
Komisijas sekretāre: klientu apkalpošanas speciāliste Marina Ziemele

Iepirkumu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Juridiskās nodaļas jurists un iepirkumu speciālists 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece – domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Domes deputāts Eduards Burģelis
Domes deputāts Gatis Miglāns
Saimniecības vadītājs Guntis Jākobsons

Administratīvā komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Aija Krieva
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: Jānis Leja
Komisijas locekļi:
Elīna Klindžāne
Toms Liepiņš
Gita Kalniņa

Nekustamā īpašuma lietu komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Centrālās administrācijas Būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Dina Daugaviete
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Eduards Burģelis
Diāna Čūriška
Sanita Pundiņa

Izsoles komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Diāna Čūriška
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Centrālās administrācijas Būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Dina Daugaviete
Komisijas locekļi:
Pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” direktors Gunārs Dzenis
Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Vilis Zinkevičs

Komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai
Komisijas priekšsēdētāja: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Diāna Čūriška
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Būvvaldes Nekustamo īpašumu speciāliste Dina Daugaviete
Komisijas locekļi:
domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece Rita Rossoha-Sadoviča
Teritorijas plānotājs Zintis Varts
 
Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis
Komisijas locekļi:
Arhitekts
Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis
Būvprojekta autors, ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar vispārējo būvnoteikumu 161. punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts.

Vēlēšanu komisija
Komisijas locekļi:
Rolands Dzelzskalns
Ervīns Lukstiņš
Anika Sika
Diāna Čūriška
Sandra Vjakse
Renāte Cāne
Elīna Jankjaviča

Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Elita Terentjeva
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: deputāts Jānis Leja
Domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Domes Saimniecības vadītājs Guntis Jākobsons
Novada iedzīvotāja Aija Bērziņa

Interešu izglītības programmu vērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Elita Terentjeva
Deputāte Gunita Dzene
Izglītības metodiķe Antra Krasta
Deputāte Arta Deniņa

Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Elita Terentjeva
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne

Civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētāja: novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica (tālr. 67993372, 29180607, )
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks: VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu daļas komandiera p.i. Juris Rusiņš (tālr. 29430149, )
 
Komisijas locekļi:
Carnikavas novada domes izpilddirektors Raimonds Garenčiks
Tālr. 29221475,
 
Pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" vides aizsardzības, darba drošības un ugunsdrošības speciāliste Dagnija Liepkalne
Tālr. 67993391, 26467758,
 
Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" direktors Gunārs Dzenis
Tālr. 29154170,
 
SIA „ Meliorācijas sistēmas", Aleksandrs Mitjkovs
Tālr. 29126133,
 
SIA „Leste" direktors Aldonis Lūkins
Tālr. 67993260, 67992408, 29247181,
 
Pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" enerģētiķis Gatis Melnis
Tālr. 67993391, 22012356,
 
SIA „Carnikavas Celtnieks" vadītājs Rolands Laveiķis
Tālr. 29544322,
 
Carnikavas pamatskolas direktors Sergejs Čevers
Tālr. 67993797, 22048643,
 
SIA „Grif 93" valdes priekšsēdētājs Viesturs Rinkevičs
Tālr. 29132888
 
Carnikavas pašvaldības policijas priekšnieks Imants Pastors
Tālr. 67383734, 28660686,
 
Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš" vadītāja Ina Melkina
Tālr. 67993671, 67992282, 29473738,
 
Domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Elita Terentjeva
Tālr. 67993688, 67992341, 28615155,
 
Pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" Santehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Valdis Krampāns
Tālr. 67993705, 29263677
 
Pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Pjotrs Špakovs
Tālr. 67993705, 29252804,
 
Rīgas starprajonu zvejnieku kooperatīvās biedrības valdes priekšsēdētāja Māra Auptmane
Tālr. 29243936
 
SIA „FRISTAR" valdes locekle Silvija Miniča
Tālr. 67459175, 29636564,
 
SIA „Žaks-2" valdes priekšsēdētāja Žanna Žukele
Tālr. 67621510, 26443420,
 
Carnikavas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Daiga Landsmane
Tālr. 67993101, 20243515,

Pamatlīdzekļu, mazvērtīgā inventāra un norakstīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Sanita Pundiņa
Komisijas locekļi:
Finanšu vadības nodaļas vadītāja Ingūna Lulle
Sociālā dienesta darbiniece Sanita Šulce
Piedalās domes attiecīgās iestādes, struktūrvienības, dienesta vai nodaļas materiāli atbildīgā persona
 
Atlīdzības noteikšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Diāna Čūriška
Komisijas locekļi:
Finanšu vadības nodaļas vadītāja Ingūna Lulle
Juridiskās nodaļas vadītāja Ilona Gotharde
Būvvaldes Nekustamo īpašumu speciāliste Dina Daugaviete
 
Automašīnu aktēšanas komisija
Komisijas locekļi:
Pašvaldības administrācijas Administratīvās nodaļas vadītāja Ļubova Petrovska 
Pašvaldības administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas datortehnikas inženieris Māris Lazdiņš 
Pašvaldības administrācijas Finanšu vadības nodaļas vecākā grāmatvede Aija Andreiko
 
Izglītības un kultūras nodaļas materiālu un inventāra norakstīšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: tautas nama "Ozolaine" vadītāja Alīse Vorobeja
Komisijas locekļi:
Nodaļas struktūrvienības – tautas nama „Ozolaine" saimniecības pārzine Zaiga Zaļkalne
Nodaļas struktūrvienības – tautas nama „Ozolaine” vadītājas vietniece Agnija Saprovska
 
Dokumentu un arhīvu pārvaldības ekspertu komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Carnikavas novada domes izpilddirektors Raimonds Garenčiks
Komisijas locekļi:
Arhivāre un nodokļu administratore Brigita Pukse
Administratīvās nodaļas vadītāja Ļubova Petrovska
Finanšu vadības nodaļas vecākā grāmatvede Liene Sobolovna
Būvvaldes nekustamā īpašuma speciāliste Dina Daugaviete
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Diāna Čūriška
 
Pastāvīgo materiālo vērtību novērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska
Komisijas locekļi:
Finanšu vadības nodaļas vadītājas vietniece Anita Snigireva
Administratīvās nodaļas saimniecības pārzinis/autovadītājs Guntis Jākobsons
Būvvaldes būvinženieris Andris Jākobsons
 
Medību koordinācijas komisija
Komisijas locekļi:
Carnikavas novada domes izpilddirektors Raimonds Garenčiks
Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uzraudzības daļas vecākais inspektors Gundars Krievāns
Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības Ādažu nodaļas vecākais mežzinis Oskars Vīgants
Mednieku apvienības pilnvarotais pārstāvis Kaspars Šuikovskis
Lauksaimnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis Ivars Treimanis
Meža īpašnieku apvienības pilnvarotais pārstāvis Guntars Kampernovs