Līdz 14. decembrim jāpiesaka nolietoto auto riepu izvešana bez maksas

.

Clean R savac nolietotas riepasCarnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu "Clean R" šī gada 19. decembrī organizē automašīnu riepu nodošanas akciju. Saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja un pašvaldības noslēgto līgumu Carnikavas novada iedzīvotājiem reizi gadā ir iespēja bez maksas nodot četras nolietotās auto riepas.

19. decembrī bez maksas tiks pieņemtas riepas no tiem iedzīvotājiem, kuri tās nav nodevuši pavasara akcijas laikā. Savukārt, ja jau pavasarī izmantota riepu bezmaksas nodošanas iespēju, tad šīs akcijas ietvaros tās var nodot tikai par maksu.

Klientiem riepu izvešana jāpiesaka "Clean R" Klientu centrā līdz 2020. gada 14. decembrim, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni 67111001. Piesakoties akcijai, ir jānosauc līguma numurs, riepu skaits, atrašanās vieta, kā arī kontakttālrunis.

Iedzīvotāju ievērībai – atkritumu apsaimniekotājs riepas pieņems no klienta atkritumu apsaimniekošanas līgumā norādītās adreses. Netiek pieņemtas riepas ar diskiem, kā arī riepas no smagās tehnikas. Iesakām riepas izlikt jau 18. decembra vakarā, jo izvešanas dienā pakalpojumu "Clean R" sāks nodrošināt no plkst. 6.30.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji ir aicināti pakalpojumu pieteikt māju vecākajiem, kuri šīs ziņas apkopos un nodos atkritumu apsaimniekotājam. Jāņem vērā, ka no viena dzīvokļa drīkst nodot četras automašīnu riepas un nama apsaimniekotājam pieteikumu sarakstā jānorāda dzīvokļa numurs, informācija par personu, kura nodod riepas (vārds uzvārds, tālruņa nr., riepu skaits). Bez iepriekšējas pieteikšanas mājas vecākajam riepas netiks pieņemtas.

Atgādinām, ka novada iedzīvotājiem, kuri ir noslēguši līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, esošā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa ietvaros bez atsevišķas samaksas ir nodrošināti vairāki papildpakalpojumi, kas tiek organizēti vienu vai vairākas reizes gadā speciālu akciju ietvaros. Piemēram, lielgabarīta un nolietotās elektronikas savākšanas akcijas, kā arī riepu nodošanas akcija. Ārpus šīs akcijas Carnikavas novada iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt nolietoto riepu izvešanu kā videi kaitīgo un bīstamo atkritumu izvešanas maksas pakalpojumu, kura tarifs ir 4,22 eiro/kg.

"Clean R", Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet