29. novembrī Carnikavā diskutēs par roņu nodarīto kaitējumu piekrastes zvejniecībā un iespējām to kompensēt

.

Plakats mazsPiektdien, 29. novembrī, Carnikavas Novadpētniecības centrā (Jomas ielā 7, Carnikavā) notiks praktiķu diskusija “100 minūtes par roņiem”. Diskusijā tiks vērtēts roņu nodarīto postījumu apjoms un iespējamie kompensācijas mehānismi piekrastes zvejniekiem Rīgas jūras līcī.

Arvien biežāk izskan zvejnieku sūdzības, ka roņu populācija ir kvantitatīvi pieaugusi un nodara kaitējumu zvejas rīkiem un lomiem. Zemkopības ministrijā (ZM) šobrīd tiek gatavots roņu nodarīto zaudējumu kompensācijas modelis, kuru plānots apstiprināt šī gada 5. decembrī. Diskusijā Carnikavā zinātniekiem, dabas sargātājiem, zvejniekiem un ZM pārstāvjiem būs iespēja nepastarpināti vērtēt ieviešamā modeļa efektivitāti, ieguvumus un riskus.

Sarunā piedalīsies Carnikavas novada pašvaldības vadītāja Daiga Mieriņa, ZM Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior" Zivju resursu pētniecības departamenta vecākais pētnieks, Dr. biol. Māris Plikšs, Dabas aizsardzības pārvaldes pāstāvis u.c. Diskusiju vadīs žurnālists Dzintris Kolāts.

Diskusijas programma

10.45 Dalībnieku reģistrācija, priekšpusdienas kafija
11.00
• Diskusijas ievads – moderators, žurnālists Dzintris Kolāts.
• Par problēmas aktualitāti un nepieciešamību meklēt risinājumu – Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
• Par piekrastes zvejniecību no Zemkopības Ministrijas skatpunkta – ZM pārstāvis.
• Roņu postījumu lokālā specifika –zvejnieks, SIA “Leste” valdes loceklis Aldonis Lūkins.
• Kādēļ radusies šāda situācija roņiem notiek tā kā notiek – Dr. biol. Māris Plikšs, institūta “BIOR” zivju resursu pētniecības departamenta vecākais pētnieks.
• Roņu aizsardzības plāna galvenie uzstādījumi – Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta direktores vietnieks, Savvaļas sugu aizsardzības nodaļas vadītājs Jēkabs Dzenis.
• Roņu ietekmes seku kompensēšanas iespējas –Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors Normunds Riekstiņš.
• Par neskaidrajiem aspektiem, t.sk. zvejnieku un zinātnieku sadarbības vērtējums; roņu atbaidīšanas ierīču un citu metožu efektivitāte – Dr. biol. Māris Plikšs.
• Jautājumi/atbildes.

13.00 Dažādu jautājumu pārspriešana pie tējas krūzes – individuālas diskusijas, neskaidrie jautājumi, prognozes un riski; diskusijā kopsavilkums; nākotnes vīzija par roņu radīto postījumu kompensāciju mehānisma ieviešanu.

13.30 Diskusijas noslēgums.
Share on Facebook Tweet