Atbildi aptaujā par Carnikavas novada pievienošanu citiem novadiem – 3.–16.jūnijā elektroniski, 14.–16. jūnijā klātienē

.

FB aptauja gatavsNo šī gada 3. līdz 16. jūnijam iedzīvotāji aptaujā var izteikt viedokli par Carnikavas novada iespējamo pievienošanu Saulkrastu, Sējas, Ādažu un Garkalnes novadu administratīvajām teritorijām: 3.-16. jūnijā elektroniski, 14.-16. jūnijā klātienē. 

Aicinām izteikt savu viedokli par aptaujas jautājumu: “Vai jūs atbalstāt Carnikavas novada iespējamo pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām?” un atzīmēt vēlamo atbildi – “Jā” vai “Nē”.

Aptaujā var piedalīties visi pilngadīgie novada iedzīvotāji (sākot no 18 gadu vecuma), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novadā.

No 2019. gada 3. līdz 16. jūnijam viedokli var izteikt elektroniski:

- ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas lapu nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi  (Uzmanību! Pirms aptaujas anketas aizpildīšanas, to nepieciešams lejupielādēt savā ierīcē (datorā vai telefonā).)
- aptaujas anketu iesniedzot Carnikavas novada pašvaldībai, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv:
2) meklētājā ierakstiet: Carnikava aptauja,
3) atveriet atrasto e-pakalpojumu "Carnikavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju aptauja",
4) saskaņā ar instrukciju aizpildiet un iesniedziet aptaujas anketu Carnikavas novada domei.

No 2019. gada 14. līdz 16. jūnijam viedokli varēs izteikt klātienē:

- 14. jūnijā no plkst. 17.00-20.00,
- 15. jūnijā no plkst. 15.00-20.00,
- 16. jūnijā no plkst. 08.00-20.00,
Carnikavas pamatskolā (Nākotnes ielā 1, Carnikavā) un brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” (Cīruļu ielā 10, Kalngalē).

Norises vietās varēs arī pieteikt tās personas, kuras vēlas piedalīties aptaujā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties aptaujas norises vietās. Pieteikumus minētajās vietās pieņems 2019. gada 14.-15.jūnijā no plkst. 17.00 līdz 20.00 un 16. jūnijā no plkst. 8.00. līdz 12.00. Pie pieteiktajām personām ieradīsies aptaujas organizēšanas komisijas pārstāvis.

Jau vēstīts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvā administratīvi teritoriālo reformu, kurā paredzēts Carnikavas novadu apvienot ar Saulkrastu, Sējas, Ādažu un Garkalnes novadu administratīvajām teritorijām.

Lai informētu par aptaujas norisi un spriestu par Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvāto administratīvi teritoriālās reformas projektu, kurā Carnikavas novadu paredzēts apvienot ar Ādažu, Saulkrastu, Garkalnes un Sējas novadu administratīvajām teritorijām, Carnikavas novada dome 31. maijā tautas namā “Ozolaine” sarīkoja sabiedrisko apspriedi – Tautas sapulci – kurā diskutēja novadnieki un pašvaldības pārstāji. Carnikavas novada domes priekšsēdētājas Daigas Mieriņas prezentāciju Tautas sapulcē var skatīt ŠEIT.

Jau vēstīts, ka VARAM pārstāvji nerada iespēju piedalīties sabiedriskajā apspriešanā un skaidrot iecerēto reformu. Ministrija aicina iedzīvotājus viedokļus par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu paust rakstiski, elektroniski (saziņai par reformu izveidota e-pasta adrese ) un telefoniski. VARAM valsts sekretāra vietnieks A. Draudiņš atbildē Carnikavas novada pašvaldībai apgalvo, ka “visi saņemtie viedokļi un ierosinājumi tiek izskatīti un izvērtēti, veidojot administratīvi teritoriālā iedalījuma gala piedāvājumu, ko plānots pabeigt līdz šī gada beigām”.

VARAM informācija par administratīvi teritoriālās reformas ieceri ŠEIT.

Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs publiskās apspriešanas norisi un kontrolētu, ka viens aptaujātais savu viedokli neizsaka vairākas reizes.
Aptaujas lapas paliek pašvaldības rīcībā un tām tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Iesniegtie personas dati pašvaldības lietvedībā tiek glabāti 5 gadus.
Personas datu apstrādes pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Pārzinis: Carnikavas novada dome; Reģ.Nr. 90000028989
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Ja jums ir neskaidrības vai pretenzijas par personu datu aizsardzības jautājumiem, aicinām sazināties ar Carnikavas novada pašvaldības Personu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts

Share on Facebook Tweet