31.maijā aicinām novadniekus uz sabiedrisko apspriešanu par novadu teritoriālo reformu

.

Tautas sapilce FB31. maijā plkst. 18.00 tautas namā “Ozolaine” notiks sabiedriskā apspriešana, kurā iedzīvotāji tiks informēti par teritoriālās reformas būtību un iedzīvotāju aptaujas norisi, kā arī notiks viedokļu apmaiņa un diskusija par novadu apvienošanas iespējamajiem ieguvumiem un zaudējumiem.

Kā zināms, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsākusi novadu apvienošanas reformu, kura paredz Carnikavas, Saulkrastu, Sējas, Garkalnes un Ādažu novada apvienošanu un par administratīvo centru noteikt Ādažus.

Lai noskaidrotu Carnikavas novada iedzīvotāju viedokli par piedāvāto novadu apvienošanu, Carnikavas novada dome ārkārtas sēdē šī gada 7. maijā nolēma organizēt sabiedrisko apspriešanu – Tautas sapulci, kurā iedzīvotāji tiks informēti par teritoriālās reformas būtību, notiks viedokļu apmaiņa un diskusija par iespējamiem ieguvumiem un zaudējumiem, apvienojot Carnikavas novadu ar citu novadu administratīvajām teritorijām.

Tāpat 7. maija domes ārkārtas sēdē tika nolemts rīkot Carnikavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju aptauju par iespējamo Carnikavas novada pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām.

Gan par sapulci, gan aptauju novadā deklarētajiem iedzīvotājiem nosūtīts ziņojums pa pastu.

Aptaujā varēs izteikt savu viedokli par aptaujas jautājumu: “Vai jūs atbalstāt Carnikavas novada iespējamo pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām?” un atzīmēt vēlamo atbildi – “Jā” vai “Nē”.

Aptaujā varēs piedalīties visi pilngadīgie novada iedzīvotāji (sākot no 18 gadu vecuma), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novadā. Tā norisināsies šī gada:
- 14. jūnijā no plkst. 17.00-20.00,
- 15. jūnijā no plkst. 15.00-20.00,
- 16. jūnijā no plkst. 08.00-20.00,
Carnikavas pamatskolā (Nākotnes ielā 1, Carnikavā) un brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” (Cīruļu ielā 10, Kalngalē).

Norises vietās varēs arī pieteikt tās personas, kuras vēlas piedalīties aptaujā, bet veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties aptaujas norises vietās. Pieteikumus minētajās vietās pieņems 2019. gada 14.-15.jūnijā no plkst. 17.00 līdz 20.00 un 16. jūnijā no plkst. 8.00. līdz 12.00. Pie pieteiktajām personām ieradīsies aptaujas organizēšanas komisijas pārstāvis.

No 2019. gada 3. līdz 16. jūnijam viedokli varēs izteikt arī elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu parakstītu aptaujas lapu nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi vai aptaujas anketu iesniedzot Carnikavas novada pašvaldībai, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Aptaujas anketa lejuplādēšanai pieejama pašvaldības mājaslapā ŠEIT.

8. maijā Carnikavas novada pašvaldība nosūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, aicinot VARAM pārstāvjus un ministru Juri Pūci 31. maija piedalīties sabiedriskajā apspriešanā – Tautas sapulcē – un skaidrot iecerēto reformu. Diemžēl 24. maijā domē saņemts VARAM atteikums piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, bilstot, ka konsultāciju ar pašvaldību domēm un klātienes pasākumu ar iedzīvotājiem grafiks vēl tikai tiek plānots un saskaņots ar pašvaldībām, par ko VARAM sola ziņot dažādos informatīvajos kanālos.

Tikmēr ministrija aicina iedzīvotājus viedokļus par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu paust rakstiski, elektroniski (saziņai par reformu izveidota e-pasta adrese ) un telefoniski un, kā vēstulē apgalvo VARAM valsts sekretāra vietnieks A. Draudiņš, “visi saņemtie viedokļi un ierosinājumi tiek izskatīti un izvērtēti, veidojot administratīvi teritoriālā iedalījuma gala piedāvājumu, ko plānots pabeigt līdz šī gada beigām”.

 

Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs publiskās apspriešanas norisi un kontrolētu, ka viens aptaujātais savu viedokli neizsaka vairākas reizes.
Aptaujas lapas paliek pašvaldības rīcībā un tām tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss.
Iesniegtie personas dati pašvaldības lietvedībā tiek glabāti 5 gadus.
Personas datu apstrādes pamats: Regulas 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.
Pārzinis: Carnikavas novada dome; Reģ.Nr. 90000028989
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163
Ja jums ir neskaidrības vai pretenzijas par personu datu aizsardzības jautājumiem, aicinām sazināties ar Carnikavas novada pašvaldības Personu datu aizsardzības speciālistu, e-pasts

Share on Facebook Tweet