LR neatkarības atjaunošanas gadadienas svinībās Carnikavā godina tautas vērtības

.

4 maijs 2019 87144. maijā Carnikavā svinīgā brīdī atzīmēta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 29. gadadiena. Simboliski, ka šogad, pulcējoties pie balti klātā galda tautas namā “Ozolaine”, tika izceltas divas vērtības, kam ir nepārvērtējami nozīmīga loma mūsu valsts neatkarības atjaunošanā. 

Vispirms tie ir mūsu cilvēki, kas 1991. gada janvārī uz barikādēm aizstāvēja nesen atgūto un vēl trauslo Latvijas valsts neatkarību. Barikāžu piemiņas zīmes valdes piešķirtos Pateicības rakstus svētkos saņēma tie 1991. gada janvāra barikāžu dalībnieki no Carnikavas novada, kuri vēl nebija saņēmuši Barikāžu laika apbalvojumus.

Otra latviešu tautas vērtība, kas cauri laikiem stiprinājusi nacionālo paš­apziņu un vienojusi grūtībās, ir dziesma. Svētkos skatītā režisora Askolda Saulīša dokumentālā filma “Dziesmuvara” ir stāsts caur dziesmu par mūsu tautas vēsturi vairāk nekā simt gadu garumā. “Dziesmuvara tautai devusi spēku izcīnīt neatkarīgu valsti, izturēt karos, pretoties pārtautošanai. Dziesmu svētkos nostiprinājies mūsu garaspēka karaspēks, kas Trešajā atmodā izrādījies stiprāks pat par padomju okupantu bruņotajiem spēkiem,” teicis filmas režisors. Par dziesmas varu atgādināja arī mūziķi Zane Dombrovska un Raimonds Macatas emocionālā patriotisko dziesmu koncertā.

INFORMĀCIJA

Barikāžu piemiņas zīmes valdes Pateicības raksts šopavasar piešķirts 51 Latvijas neatkarības aizstāvim no Carnikavas novada. Tie, kuri nevarēja 4. maijā ierasties, atsaucoties Carnikavas novada domes ielūgumam, aicinām sazināties ar Izglītības un kultūras nodaļas vadītāju Elitu Terentjevu (tālr. 28615155), lai saņemtu Pateicības rakstu.
Atgādinām, ka ar Pateicības rakstu apbalvotie barikāžu dalībnieki var iegūt Barikāžu dalībnieka statusu apliecību, kuras noformēšanai personiski jāvēršas Barikāžu dalībnieku biedrībā Rīgā, Krāmu ielā 3.

FOTOGALERIJA

Share on Facebook Tweet