Carnikavas novada pašvaldība saņem pateicības rakstu kā Latvijas ainavu dārgumu glabātāja

.

Gaujas Grivas ainava Ilze FilipovaVaram lepoties, ka viens no Rīgas reģiona desmit ainavu dārgumiem atrodas Carnikavas novadā – mūsu Gaujas grīva ar piekrastes kāpu mežiem. Tā 2017. gada nogalē iekļauta elektroniskajā Latvijas ainavu dārgumu krātuvē “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” un skatāma ŠEIT.

Interaktīvā Ainavu dārgumu karte izveidota Latvijas simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitāšu ietvaros. Analizējot sabiedrības viedokli un ekspertu vērtējumus, ainavu ekspertu padome dārgumu krātuvē iekļāvusi 50 ainavas – pa desmit no katra Latvijas reģiona un Rīgas reģiona.

Latvijas simtgades pasākuma “Reģionu dienas” aktivitātes “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” mērķis ir sekmēt daudzfunkcionālu un kvalitatīvu ainavu saglabāšanu, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību, kā arī nodrošina bioloģisko daudzveidību. Šāda mērķa īstenošanai tika noteikti konkrēti aktivitātes uzdevumi, laikam no 2017.gada jūnija līdz 2018.gada decembrim. 

Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām reģiona un Latvijas vērtībām, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kas spēj apstādināt ikdienas steigu, kuras vēlamies piedzīvot atkārtoti un kas satur īpašu vēstījumu, kuru vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem.

14. septembrī Rīgas plānošanas reģiona semināra laikā Turaidas muzejā Carnikavas novada pašvaldība saņēma Vides un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM), Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un Rīgas plānošanas reģiona (RPR) pateicības rakstu ar Gaujas grīvas fotogrāfiju. Seminārā tika spriests par ainavu vērtību un nozīmi, kā arī par to, kādi reģiona ainavu dārgumi vēl nav pamanīti plašākā mērogā un kas darāms reģiona skaisto vietu pilnveidei, kāda loma tajā jāuzņemas katram no iesaistītajiem. Pasākuma fotogaleriju skatiet ŠEIT.

Patlaban Ainavu dārgumu bezmaksas foto izstāde norisinās Latvijas reģionos, un Rīgas plānošanas reģiona ainavu dārgumu izstāde skatāma Turaidas muzejrezervātā vēl līdz 12. oktobrim. Savukārt šī gada 26. oktobrī visu 50 ainavu dārgumu izstāde būs aplūkojama Latvijas nacionālajā bibliotēkā. Papildus tam šai Latvijas simtgades pasākuma aktivitātei ir noteikts uzdevums sagatavot kopīgu dāvanu Latvijai – jaunu interaktīvu segmentu “Latvijas ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt” esošajai Latvijas Nacionālās bibliotēkas platformai “Zudusī Latvija”, papildināt krājumu ar kultūrvēsturiskas nozīmes fotoattēliem, kā arī sagatavot priekšlikumus Latvijas kultūras kanonam, par tajā iekļaujamiem Latvijas ainavu dārgumiem.
Share on Facebook Tweet