Veselības inspekcijas ieteikumi iedzīvotājiem plūdu seku likvidēšanas laikā

.

Pludi majas 500Veselības inspekcija vērš iedzīvotāju uzmanību dzeramā ūdens drošībai plūdu un to seku likvidēšanas laikā, jo plūdu laikā aku mikrobioloģiskā un ķīmiskā piesārņojuma risks ir ļoti augsts.
 
Plūdu ūdens var saturēt fekālijas no pārplūdušām notekūdeņu savākšanas vietām, kā arī lauksaimniecībā vai rūpniecībā lietotās ķīmiskās vielas un produktus. Akas ūdens kvalitāte ir atkarīga no pazemes ūdens horizonta stāvokļa un aizsargātības pakāpes, kurā atrodas ūdens resurss un ko dēvē par ūdensnesēja horizontu. Ūdens piesārņojuma līmenis ir atkarīgs no piesārņojuma zemes virsējā slānī apkārt šim horizontam. Ūdens kvalitāti akā ietekmē grunts stāvoklis ap aku 50 metru rādiusā, tomēr šis attālums katrā konkrētā gadījumā var samazināties vai palielināties atkarībā no akas dziļuma, pazemes ūdeņu plūsmas virziena, akas atrašanās vietas (zemienē vai augstienē) un citiem apstākļiem.
 
Gadījumā, ja ūdens ir piesārņots ar ķīmiskām vielām, iespējama akūta vai hroniska saindēšanās. Ķīmiskās vielas izmaina vairākas ūdens pamatīpašības. Par izmaiņu pazīmēm parasti liecina paaugstināta duļķainība un izmainīta ūdens krāsa - ūdenim ir agrāk neraksturīgas garša, piegarša un smarža.
 
Mikrobu un vīrusu piesārņojuma gadījumā iespējama dažādu zarnu infekciju, tādu kā dizentērijas, vīrusu hepatīta A, enterovīrusu u.c. slimību izcelšanās. Mikroorganismi paši par sevi neizmaina ūdens garšas un smaržas īpašības, taču mikrobu un vīrusu piesārņojumu plūdu laikā iespējams paredzēt.
 
Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā:
- Ja privātā ūdens ņemšanas vieta (aka) ir applūdusi, dzeramo ūdeni vairs nevar uzskatīt par drošu. Šādos gadījumos par drošu ūdeni mikrobioloģiskā piesārņojuma aspektā var uzskatīt dzeramo ūdens, kurš ir uzvārīts vai arī atbilstoši apstrādāts (dezinficēts). Iesakām lietot rūpnieciski fasētu dzeramo ūdeni. Par droša ūdens apgādi plūdu skartajās teritorijās aicinām interesēties dzīvesvietas pašvaldībā.
 
- Applūdušās privātās ūdens ņemšanas vietas (akas) pēc ūdens līmeņa stabilizēšanās nepieciešams tīrīt un dezinficēt.
Dzeramā ūdens kvalitāte pēc applūdušās akas tīrīšanas un dezinficēšanas jāpārbauda laboratoriski. Nelietojiet plūdu laikā piesārņotu ūdeni trauku mazgāšanai, personīgās higiēnas vajadzībām, ēdienu gatavošanai.
 
- Nelietojiet uzturā pārtikas produktus, kuri varētu būt bijuši kontaktā ar plūdu ūdeni. Neļaujiet bērniem rotaļāties teritorijās, kas ir tuvu plūdu ūdenim, vai kuras nesen bijušas applūdušas. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar rotaļlietām, kuras bijušas saskarē ar plūdu ūdeņiem un nav dezinficētas.
 
Applūdušo māju sienas, grīdas, citas virsmas un priekšmetus jāmazgā ar ziepēm un ūdeni, jādezinficē un pamatīgi jāžāvē. Iznīciniet priekšmetus, kurus nevar dezinficēt.
 
Problēmas plūdu laikā var radīt arī grauzēji. Rūpīgi uzglabājiet pārtikas produktus grauzējiem nepieejamās vietās.
 
Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt Veselības inspekcijas speciālistiem.
 
Rīgas reģiona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa
tālrunis: 67317787
e-pasts:
Share on Facebook Tweet