Carnikavas novada dome aicina darbā vecāko grāmatvedi

.

Domes eka 2018 vasara 1024Carnikavas novada dome aicina pieteikties uz vecākā grāmatveža amatu. Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 3. jūnijam (ieskaitot).

Darba pienākumi:

- kārtot pašvaldības iestādes ilgtermiņu ieguldījumu grāmatvedības dokumentus un reģistrus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- apstrādāt avansa norēķinu un komandējuma dokumentus;
- apstrādāt izmantoto transportlīdzekļu maršruta lapas;
- sastādīt pašvaldības iestāžu statistikas atskaites;
- pildīt atsevišķus konkrētus novada domes lēmumus, rīkojumus un Finanšu vadības nodaļas vadītāja un galvenā grāmatveža uzdevumus;
- savas kompetences robežās izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par grāmatvedības uzskaites un pārējiem finanšu jautājumiem;
- pieņemt apmeklētājus, nodrošināt to apkalpošanu augstā līmenī, izskatīt iesniegumus un sniegt informāciju savas kompetences ietvaros.

Prasības kandidātiem:

- augstākā izglītība finanšu vadībā un/vai grāmatvedībā;
- vismaz divu gadu pieredze grāmatveža amatā valsts vai pašvaldības iestādē, tai skaitā atskaišu sagatavošanā Valsts kasei un gada pārskata sastādīšanā pašvaldības iestādēm;
- labas zināšanas grāmatvedības normatīvajos aktos, projektu, to skaitā Eiropas Savienības finansēto, grāmatvedības uzskaitē
- labas iemaņas darbam ar datoru, pieredze darbā ar grāmatvedības datorprogrammu "Horizon", ļoti labas iemaņas darbā ar MS Excel .
 

Atalgojums:1250 eiro (bruto).

Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 2019. gada 3. jūnijam Tālrunis uzziņām: 67993591.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:

1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
Share on Facebook Tweet