Uzsākta Dzirnupes slūžu izbūve

.

Dzirnupe sluzas 800Turpinot Siguļu un Gaujas ciemu pretplūdu hidrobūvju izveidošanu, SIA "Jēkabpils PMK" ir uzsākuši nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai tuvāko trīs mēnešu laikā izbūvētu Dzirnupes slūžas.
 
Šobrīd tiek aizbērta Dzirnupe, lai būtu iespējams izbūvēt nepieciešamās konstrukcijas abos krastos, bet, lai nodrošinātu ūdens kustību, būvdarbu laikā tiks izveidota caurteka.
 
Izbūvētās slūžas nodrošinās iespēju plūdu laikā regulēt ūdens līmeni Dzirnezerā, pasargājot no applūšanas ezera tuvumā esošos nekustamos īpašumus. Vienlaikus slūžas tiks izveidotas tā, lai ārpus plūdu periodā būtu iespēja pārvietoties pa Dzirnupi ar laivām.
 
Būvdarbi tiek veikti projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" ietvaros, ko pilnībā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Share on Facebook Tweet