Nometņu vadītāji aicināti pieteikties līdz 25. aprīlim bērnu vasaras nometņu organizēšanai

.

bernu nometne izglitiba unsplashCarnikavas novada dome aicina nometņu vadītājus no šī gada 1. marta pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursam.
 
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā. Projekta mērķauditorija ir Carnikavas novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 16 gadiem.
 
Projekta pieteicējs var būt valsts un pašvaldības institūcija, juridiska persona, kā arī fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.
 
Konkursa “Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums” 21.02.2018. nolikums Nr. INA/2018/4 un pieteikums ir pieejams pašvaldības mājaslapā sadaļā Izglītība un kultūra.
 
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 25. aprīlim Carnikavas novada domes Administratīvajā nodaļā (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
Share on Facebook Tweet