Līdz 1.aprīlim jāiesniedz apliecinājums par bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi

.

FB biol nai apkopeAtgādinām iedzīvotājiem un komersantiem: ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēta bioloģiskā attīrīšanas iekārta - rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta (NAI), kas attīrītos notekūdeņus novada vidē, un tās kopējā jauda ir mazāka par 5 kubikmetriem diennaktī, līdz šī gada 1.aprīlim jāiesniedz Carnikavas Komunālservisā attiecīgās jomas komersanta rakstveida apliecinājuma kopija par veikto šīs decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par iekārtas tehnisko stāvokli, kā arī turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā.

Šādu kārtību paredz Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Carnikavas novada pašvaldībā (30.4.p.), un sakaņā ar tiem šāds apliecinājums jāiesniedz katru gadu.

Apliecinājuma kopiju lūdzam sūtīt:
- uz e-pasta adresi ;
- papīra formātā iemest pastkastē, kas atrodas pie Carnikavas Komunālservisa biroja durvīm Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Carnikavas Komunālserviss

Share on Facebook Tweet