No 2020.gada 1.janvāra palielināsies maksa par atkritumu izvešanu

.

Atkritumu tvertneVides pakalpojumu uzņēmums SIA “Clean R” informē, ka no 2020. gada 1. janvāra Carnikavas novadā tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs. Kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa palielināsies, jo saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu 2020. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu poligonā “Getliņi.

Maksas pieaugums saistīts ar būtiskām izmaiņām dabas resursu nodokļa (DRN) likmē – no 43 eiro uz 50 eiro – par vienas sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu. Jau vēstīts, ka saskaņā ar DRN likumu  likmes pieaugums bija paredzēts katru gadu līdz 2020. gadam.

Līdz ar to no 2020. gada 1. janvāra SIA “Clean R” paaugstinās apsaimniekošanas maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – par viena kubikmetra nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 15,22 eiro (ieskaitot PVN).

Vienlaikus informējam, ka no 2020. gada 1. janvāra tiks mainīts tarifs arī lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – EUR 25,36 par m3 (t.sk. PVN 21%).

Ja jums ir jautājumus saistībā ar atkritumu izvešanas pakalpojuma maksas izmaiņām u.c., lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru zvanot pa tālr.: 67111001 vai rakstot uz epatsa adresi .

Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes – tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kas ietver arī DRN, un pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs. Pieaugot atkritumu apglabāšanas tarifam, tiek pārrēķināta kopējā pakalpojuma maksa, pie tam izmaiņas stājas spēkā no jaunā atkritumu apglabāšanas tarifa spēkā stāšanās dienas.

SIA “Clean R”

Share on Facebook Tweet