Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu ar 21. augusta domes lēmumu

.

Domes eka 2018 vasara 1024Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, "Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 21.08.2019. domes lēmumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" tiek dzēsts /vārds uzvārds/, /personas kods/ nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 441,70 eiro apmērā un nokavējuma nauda 33,37 eiro apmērā, kopā 475,07 eiro apmērā.
Share on Facebook Tweet