Iespēja līdz 18. martam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas novada gerbonis 800Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektu, kas šobrīd tiek izstrādāts un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 20. martā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 18. marta plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Share on Facebook Tweet