Drukāt

Paziņojums par izsoļu rezultātiem diviem pašvaldības dzīvokļiem

.

Dzivoklis Jelgava 800Ar Carnikavas novada domes 18.03.2015. lēmumu atsavināšanai tika nodota pašvaldības manta: dzīvokļa īpašums Nr. 49 Brīvības bulvārī 41, Jelgavā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 390/2949 kopīpašuma domājamās daļas, kā arī dzīvokļa īpašums Nr. 37 Lugažu ielā 14, Rīgā un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 1810/112160 kopīpašuma domājamās daļas.
Drukāt

Dome mutiskā izsolē pārdod divus dzīvokļus

.

IzsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē par eiro ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 37, kadastra Nr.0100 920 9451, kas sastāv no vienas telpas ar kopējo platību 18,1 kv.m., kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas Lugažu ielā 14, Rīgā.