Drukāt

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" iepirkumu procedūras

Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr. un nosaukums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Iepirkuma

dokumentācija

27.03.2018.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2018/11/ERAF

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā

27.04.2018.

plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Būvprojekti

Tāmes

Jautājumi un atbildes 19.04.2018.

Jautājumi un atbildes 20.04.2018.

23.03.2018.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2018/10

Ielu un ceļu apstrāde izmanotjot divkāršo virsmas apsrtrādi Carnikavas novadā

13.04.2018. plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

22.03.2018.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2018/7

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Carnikavas novadā

21.04.2018. plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Papildu informācija

Jautajumi un atbildes

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

01.02.2018

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2018/5

Garupes ielas un Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1 krustojuma, Garupē, Carnikvas novadā pārbūves 2. kārta

22.02.2018.

plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksts caurtekai

Garenprofils

Pārskats

Jautājumi un atbildes 14.02.2018.

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

27.09.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/25

Degvielas iegāde

 

18.10.2017.

plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

01.08.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/23

Autoceļa “Garciema dzelzceļa pārbrauktuve – Ādažu muiža” pārbūve

28.08.2017.

plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Tāme Nr.1

Tāme Nr.2

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Būvprojekti

Jautājumi un atbildes 15.08.2017

Jautājumi un atbildes 21.08.2017

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

24.05.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/17

Pureņu ielas, Garupē pretputekļu apstrāde izmanotjot divkāršo virsmas apsrtrādi

16.06.2017.

plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Tāme

Iepirkuma procedūras zinojums

Līgums

18.04.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/16

Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Dzērvju un Pūces ielās, Kalngalē, Carnikavas novadā

 

 11.05.2017.

plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Būvprojekts

Tāme

Teh_dok_1

Teh_dok_2

Teh_dok_3

Teh_dok_4

Teh_dok_5

Jautājumi un atbildes 27.04.2017.

Jautājumi un atbildes 28.04.2017.

Iepirkuma procedūras ziņojums

Līgums

Vienošanās Nr.1

22.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/7

Elektroenerģijas piegāde Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

07.04.2017.

plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes 08.03.2017.

02.02.2017.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2017/2

Garupes ielas un Jaunciems – Carnikava – Ādaži P1 krustojuma pārbūve, Carnikavā, Carnikavas novadā

 

03.03.2017.

plkst.10:00

Paziņojums par llīgumu

Nolikums

Paskaidrojuma raksts

Tāmes

Teh_dok_I

Teh_dok_II

Teh_dok_III

Teh_dok_IV

Jautājumi un atbildes 24.02.2017.

03.10.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/31

Degvielas iegāde

 

01.11.2016.          plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes 24.10.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

12.07.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/25

Dzirnupes ielas seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve, Gaujā, Carnikavas noavdā

09.08.2016. plkst.11:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Tehniskais projekts

Tāmes

Jautājumi un atbildes 21.07.2016.

Precizēta atbilde uz 21.07.2016. jautājumiem

ELT-2.1, 2.2, 2.3

ELT_2.1_2.2

ELT_2.3_2.4

ELT_2.5

Jautājumi un atbildes 01.08.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

12.07.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/24

Jūras ielas pārbūve posmā no Laivu ielas līdz stāvlaukumam, Carnikavā, Carnikavas novadā

09.08.2016. plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Tehniskais projekts

Būvdarbu apjomi

Jautājumi un atbildes 14.07.2016.

Jautājumi un atbildes 21.07.2016.

Jautājumi un atbildes 01.08.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

28.04.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/17

Vieglā komerctransporta un vieglā pasažieru automobiļa iegāde

27.05.2016.

plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

30.03.2016.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2016/13/ELFLA

Carnikavas un Ādažu novadu Laveru poldera pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve

29.04.2016. 

plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Būvprojekta 1.daļa

Būvprojekta 2.daļa

Tāme 1.daļa

Tāme 2.daļa

Jautājumi un atbildes 06.04.2016.

Jautājumi un atbildes 22.04.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

19.08.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/23

Degvielas iegāde

 18.09.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes 07.09.2015.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

02.06.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/16

Elektroenerģijas piegāde Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

 23.07.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Jautājumi un atbildes 18.06.2015.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

09.03.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/5

Ielu, gājēju ietves un ielu/ceļa apgaismojuma izbūve Carnikavas novadā

 

09.04.2015.

plkst.10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

TĀMES

TEHNISKAIS PROJEKTS

 Jautājumi un atbildes 19.03.2015.

Jautājumi un atbildes 26.03.2015.

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

25.02.2015.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2015/3

Jaunu traktoru ar papildaprīkojumu un agregātu (traktora pludmales smilšu tīrītāja un Bobcat S650HF uzkares vibroveltņa ar gludo rulli) piegāde

16.04.2015.

plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

23.05.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/13

Grants – šķembu maisījuma 0/32p un šķembu maisījuma 5/40 mm maisījuma piegāde ielu un ceļu seguma remontam Carnikavas novadā

25.06.2014.

plkst. 10:00

 

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

 

25.04.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/12

Elektroenerģijas piegāde Carnikavas novada pašvaldības vajadzībām

17.06.2014.

plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

03.04.2014.

PA "Carnikavas Komunālserviss" 2014/10

Degvielas iegāde

06.05.2014. plkst. 10:00

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Paziņojums par iepirkumu procedūras rezultātiem

05.07.2013.

Gājēju – velosipēdistu celiņa un tilta pār Gauju Carnikavas novadā būvniecības būvuzraudzība

(id. Nr. PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/18)

09.08.2013.

Paziņojums par līgumu 

Nolikums

Darba apjomi

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

05.04.2013.

 

 

Elektroenerģijas piegāde Carnikavas novada pāsvaldības vajadzībām
(id.Nr. PA"Carnikavas Komunālserviss" 2013/11)

 

 

20.05.2013

 

 

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

04.04.2013.

 

 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta, būvuzraudzība
 (id.Nr. PA"Carnikavas Komunālserviss" 2013/2/KF)

 

 

19.04.2013.

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Jautājumi un atbildes 15.04.2013.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

25.03.2013.

 

 

Carnikavas novada Kalngales ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība, būvuzraudzība (id. Nr. PA"Carnikavas Komunālserviss" 2013/1/ERAF)

 

 

09.04.2013.

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

Nolikums ar precizējumu

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

11.03.2013.

 

Degvielas iegāde
(id.Nr. PA "Carnikavas Komunālserviss" 2013/9)

 

17.04.2013.

 

 

Paziņojums par līgumu

Nolikums

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

11.03.2013.

Projektēšana un būvniecības darbi projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, II kārta" ietvaros

(id.Nr. PA"Carnikavas Komunālserviss" 2013/1/KF)

15.04.2013.

Paziņojums par iepirkuma procedūru

Nolikums

D8 pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne

Tehniskā dokumentācija

Jautājumi un atbildes 15.03.2013.

Jautājumi un atbildes 22.03.2013.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

05.12.2012.

Gājēju – velosipēdistu celiņa un tilta būvniecība pār Gauju Carnikavas novadā