Drukāt

Paziņojums par "Latvijas dzelzceļš" paredzētās darbības "Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija" sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

.

Carnikava dzelzcela stacija 350Saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 2.jūlija lēmumu Nr.213 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu" uzsākts ietekmes uz vidi novērtējums VAS „Latvijas dzelzceļš" (LDZ) paredzētajai darbībai: „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija".
 
Paredzētās darbības ierosinātājs: Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Dzelzceļš". Reģistrācijas Nr. 40003032065, juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV 1547, Tālr. 6723 4088.
 
Paredzētā darbība: Esošo publisko, stratēģiskas (valsts) nozīmes dzelzceļa līniju elektrifikācija. Paredzētās darbības ietvaros plānots elektrificēt, nodrošinot (25,0 kV maiņstrāvas elektrifikācijas sistēmu šādās dzelzceļa līnijās: Ventspils – Tukums II; Tukums II – Jelgava; Jelgava – Krustpils; Rīga – Jelgava; Rīga – Sloka; Sloka – Tukums II; Krustpils – Daugavpils pasažieru; Krustpils – Rēzekne II; Rīga – Skulte; Rīga – Krustpils; Rēzekne II – Daugavpils.
 
Paredzētās darbības ietvaros plānots rekonstruēt esošo vai izbūvēt jaunu dzelzceļa elektrifikācijas sistēmu ar spriegumu 1x25kV vai 2x25kV, kā arī uzbūvēt LDZ elektrifikācijai nepieciešamās vilces jaudas apakšstacijas (VJA). Darbību paredzēts veikts tikai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā.
 
Tiek izvērtēti divi alternatīvi tehnoloģiskie risinājumi:
1. Alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 1x25kV 17 VJA.
2. Alternatīvais risinājums – vilces jaudu nodrošina ar spriegumu 2x25kV 11 VJA.
 
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties laika posmā no 2013.gada 28.oktobra līdz 2013.gada 28.novembrim VAS Latvijas dzelzceļš interneta vietnē www.ldz.lv sadaļā „Jaunumi".
 
Informatīvie materiāli darba laikā būs pieejami:
- VAS „Latvijas dzelzceļš" vestibilā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.
- Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
- Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5, Carnikavā.
- Limbažu novada Skultes pagasta pārvaldē, „Mandegas", Skultes pagasts, Limbažu novads.
 
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību lūdzam iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr.7321173, ) līdz 2013.gada 28.novembrim.
 
Paredzētās darbības ietekmes uz vidi darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:
- 14. novembrī plkst. 16:00, Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov.
- 21. novembrī plkst. 16:00, VAS „Latvijas dzelzceļš" administratīvajā ēkā, Gogoļa ielā 3, Rīgā.
 
Pilns saraksts ar vietām, kur var iepazīties ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību un sabiedriskās apspriešanas sanāksmju vietām un norises laiku ir publicēts Vides pārraudzības valsts biroja interneta mājas lapā un VAS LDZ interneta mājas lapā, sadaļā „Jaunumi", kā arī iesniegts katrā ietekmētajā pašvaldībā.
 
Ar paziņoju par „Latvijas dzelzceļš" paredzētās darbības „Esošo publisko dzelzceļa līniju elektrifikācija" sākotnējo sabiedrisko apspriešanu visām iesaistītajām pašvaldībām var iepazīties: ŠEIT.
 
Vairāk informācijas:
VAS „Latvijas dzelzceļš" pilnvarotās personas tālr. 29545377 vai 29277744
 
Foto: T.Grīnbergs
 
Share on Facebook Tweet