No 6. līdz 9. aprīlim notiks karavīru apmācības Carnikavas novada teritorijā

.

NBSNo šā gada 6. līdz 9. aprīlim notiks Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona karavīru apmācības diennakts tumšajā un gaišajā laikā. Nodarbību laikā karavīri pārvietosies ar riteņtransportu un kājām pa Carnikavas novada teritoriju un koplietošanas ceļiem.
 
Apmācību laikā tiks ievērotas ugunsdrošības noteikumu un dabas aizsardzības noteikumu prasības. Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un privātīpašums netiks apdraudēts, netiks izmantota salūtmunīcija.
Share on Facebook Tweet