Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada dome aicina darbā juristu

.

Domes eka vasara 800Carnikavas novada pašvladība aicina pieteikties uz jurista amatu.
 
 
Galvenie darba pienākumi:
- izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, rīkojumus, administratīvos aktus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;
- sagatavot atzinumus par domes sēdēs izskatāmajiem lēmumprojektiem;
- sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, vadībai, deputātiem;
- sagatavot prasības pieteikumus, tiesas spriedumu un lēmumu pārsūdzēšanas rakstus, paskaidrojumus un iebildumus un citus dokumentus iesniegšanai tiesu instancēs;
- pārstāvēt pašvaldību tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās;
- izstrādāt un sniegt vienotus metodiskos norādījumus juridisku dokumentu izstrādē un noformēšanā;
- veikt citus līdzīga satura pienākumus.
 
Prasības kandidātiem:
- augstākā juridiskā izglītība, jurista kvalifikācija (vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar zināšanām valsts pārvaldes darbā);
- iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā;
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- normatīvo aktu pārzināšana, teicama Administratīvā procesa likuma un Civilprocesa likuma pārzināšana;
- spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
- spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 
Darba laiks:
Pilns darba laiks (40 stundas nedēļā).
 
Darba vieta:
Carnikavā, Carnikavas novadā.
 
Darba attiecību uzsākšanas vēlamais laiks: pēc vienošanās.
 
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu ar norādi „Jurists" līdz 2016.gada 15.augustam plkst. 16:30. Tālrunis uzziņām 67993388. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti.
Share on Facebook Tweet