Drukāt

Turpmāk pašvaldības policija sodīs par pamestiem transportlīdzekļiem novadā

.

18 matthew t rader unsplashCarnikavas novada dome janvāra domes sēdē apstiprināja izmaiņas saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību Carnikavas novadā. Grozījumi nosūtīti apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijai.

Grozījumi paredz, ka turpmāk tādi transportlīdzekļi, kuriem nav veikta ikgadējā valsts tehniskā apskate vai kuriem ir acīmredzami mehāniski bojājumi un kuri ilgāk par 15 diennaktīm novietoti stāvvietās, ielu malās vai stāvēšanai neparedzētās vietās, tiks piemēroti sodi – fiziskai personai tiks izteikts brīdinājums vai naudassods līdz 350 eiro, juridiskai personai – brīdinājums vai naudas sods līdz 700 eiro.