Sākta Eimuru-Mangaļu poldera grāvju atjaunošana

.

Eimuru mangalu atjaunosana 800 ar logo1. aprīlī ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu sākta būvprojekta Nr. 17-04-A00403-000079 "Eimuru-Mangaļu poldera meliorācijas grāvju atjaunošana Carnikavas novadā" īstenošana. Kopumā šajā būvprojektā paredzēts atjaunot 3146 m meliorācijas novadgrāvjus, pārbūvēt četras caurtekas un atjaunot 116 drenu iztekas.

Mežgarciema attīstības projektā norit vērienīgi būvdarbi

.

Mezgarciems buvnieciba ar logoJau vēstīts, ka Carnikavas novadā projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” top uzņēmējdarbības un inovāciju parks, kurā, piesaistot kopumā 10 miljonu investīcijas, tiks radītas 205 jaunas darba vietas.